Сайт працює у тестовому режимі

  1. Наказ Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення»
  2. Наказ Міністерства юстиції України від 12 березня 2016 року № 672/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення»
  3. Наказ Міністерства юстиції України від 06.10.2015 № 1899/5 «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 717 «Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюдненн
  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»
  6. Наказ Міністерства юстиції України від 18.06,2015 № 999/5 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України
  7. Наказ Міністерства юстиції України від 28.05.2015 № 810/5 «Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій
  8. Наказ Міністерства юстиції України від 28.05.2015 № 811/5 «Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
  9. Наказ Міністерства юстиції України від 13.05.2015 № 673/5 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу»
  10. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»