Сайт працює у тестовому режимі

Становлення в Україні громадянського суспільства та правової держави висуває на перший план проблему забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Реалізацію закріпленого у Конституції України положення про найвищу соціальну цінність людини неможливо уявити без наявності ефективної системи загальних та спеціально-юридичних гарантій, які забезпечують її права та свободи.

Правова допомога є одним із найважливіших правових засобів, необхідним елементом механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина, а юридичні клініки стали тією ланкою правового захисту, якої не вистачало, щоб забезпечити правову допомогу малозабезпеченим громадянам.

Юридична клініка є структурним підрозділом вищого навчального закладу III – IV рівнів акредитації, що здійснює підготовку фахівців за напрямом «Право», і створюється як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів (пункт 1.1. Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2006 за № 592 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2006 за № 956/12830).

Завданням юридичних клінік є:

1) забезпечення навчального процесу, спрямованого на оволодіння студентами практичними аспектами юридичної професії;

2) надання безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеним верствам населення та неприбутковим організаціям;

3) проведення правопросвітницької роботи.

Умови надання правової допомоги юридичними клініками:

1) Клієнтом юридичної клініки може бути лише особа, яка не має змоги оплатити послуги професійного юриста, чи неприбуткова організація (згідно зі статтею 9 Стандартів юридичних клінік України, прийнятих Асоціацією юридичних клінік України від 16.11.2003).

2) Юридичні консультації надають студенти юридичного факультету, котрі не є професійними юристами.

3) Послуги, що надаються консультантами юридичної клініки, є безоплатними.

Важливо також зазначити, що юридична клініка діє відповідно до принципів:

1) законності;

2) об’єктивності;

3) безвідплатності надання правової допомоги;

4) повного інформування клієнта про правила роботи юридичної клініки;

5) конфіденційності;

6) компетентності та добросовісності.

У місті Суми функціонують юридичні клініки, що входять до структури Сумського національного аграрного університету, Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, Сумського державного університету.

Загальна інформація про діяльність юридичних клінік м. Суми

№ з/п Назва Розклад роботи Контактна інформація Документи відповідно до яких функціонують
1. Юридична клініка «Довіра» Лабораторії практичного права юридичного факультету Сумського національного аграрного університету Робочий час:

понеділок – п’ятниця з 9:00  до 11:00 та з 12:45 до 14:45
Вихідні дні:

субота і неділя

Адреса: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160

(каб. 113 – 114 головного корпусу)

телефон: (0542) 78-76-42

електронна адреса:

snaujurklinika@rambler.ru

веб-сайт: http://sau.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1944:-lr&catid=303

– Положення про Лабораторію практичного права юридичного факультету СНАУ;

– Етичний кодекс юридичної клініки «Довіра»

2. Юридична клініка «Правова допомога» Сумської філії Харківського національного університету  внутрішніх справ Робочий час:

понеділок – п’ятниця з 14:00 до 16:00.

Вихідні дні: субота і неділя

Адреса: м. Суми, вул. Миру, 24

телефон: (0542) 33-03-18

веб-сайт: http://www.sfnuvs.sumy.ua/stud-zhytta/jurklinika.html

– Статут Сумської обласної громадської організації «ПРАВОВА ДОПОМОГА»;

– Положення про юридичну клініку «Правова допомога»

3. Юридична клініка Сумського державного університету Робочий час:

середа та четвер з 9.00 до 16.00.

Перерва на обід:

13:00 – 14:00.

Середа з 14.00 до 16.00 -внутрішня робота клініки

Адреса: м. Суми, вул. Покровська, 9/1 (перший поверх Конгрес Центру СумДУ),

електронна адреса:

yurklinika@yur.sumdu.edu.ua

facebook: https://www.facebook.com/groups/klinikasumdu

веб-сайт: http://clinic.law.sumdu.edu.ua/uk/golovna/

– Положення про юридичну клініку Сумського державного