Сайт працює у тестовому режимі

Якими є основні етапи провадження в Європейському суді з прав людини?

Типове провадження в Європейському суді з прав людини є письмовим. Усні слухання по справі проводяться вкрай рідко і за рішенням Суду. Основними етапами провадження в палаті Суду є:

1) подання заявником індивідуальної заяви до Суду та її реєстрація Секретаріатом;

2) за необхідності – подання заявником клопотання за правилом 39 Регламенту Суду (тимчасовий захід, який слід вжити в інтересах сторін або в інтересах належного провадження у справі). Подання клопотання за правилом 39 відбувається, як правило, одночасно з подачею основної заяви, або ж воно може бути подане і пізніше, в ході розгляду заяви (в залежності від виникнення обставин, за яких можливе застосування правила 39);

3) призначення судді-доповідача та передача заяви до відповідної суддівської формації;

4) «комунікація» заяви, тобто, доведення заяви до відома уряду-відповідача. Цей етап включає попередній розгляд прийнятності заяви та суті заяви. У переважній більшості випадків Суд розглядає питання прийнятності та суті заяви разом (одночасно). Іншими словами, уряду-відповідачу та заявникові пропонується прокоментувати питання Суду як щодо прийнятності скарг заявника, так і щодо їх суті. Етап комунікації включає:

  • • повідомлення уряду-відповідача про заяву та надання останнім своїх відповідей та зауважень на поставлені Судом запитання щодо прийнятності та суті заяви;
  • • пересилка Судом відповідей та зауважень уряду заявникові для надання ним коментарів;
  • • подання заявником клопотання про надання правової допомоги (за необхідності);
  • • подання заявником коментарів на зауваження уряду та вимог про справедливу сатисфакцію;
  • • пересилка Судом коментарів та вимог заявника урядові для коментарів;
  • • запит Судом додаткових коментарів від сторін (у разі потреби).

Результатом комунікації Судом заяви може бути:

5) вирішення Судом справи шляхом затвердження ним дружнього врегулювання справи сторонами (виноситься ухвала Суду щодо вилучення справи з реєстру справ Суду); або вирішення Судом справи шляхом затвердження ним односторонньої декларації уряду-відповідача (виноситься ухвала Суду щодо вилучення справи з реєстру справ Суду); або вирішення Судом справи по суті (винесення рішення Суду та набуття ним чинності).

Винесенню рішення може передувати проведення публічного слухання або місія з встановлення фактів.

Після винесення рішення можлива передача справи до Великої палати або розгляд Судом клопотань про тлумачення рішення, його перегляд або виправлення у ньому технічних помилок.

Процедура розгляду явно необґрунтованих заяв суддею, який засідає одноособово, є значно спрощеною, не передбачає перерахованих вище етапів та включає лише отримання Судом заяви, розгляд її суддею одноособово та одночасне повідомлення Секретаріатом Суду заявника про отримання заяви та визнання її явно необґрунтованою.

Що стосується розгляду справ у комітеті, він є схожим до провадження в палаті, однак є спрощеним і деякі етапи, наявні в провадженні для провадження в палаті (наприклад, публічне слухання, місія з встановлення фактів) відсутні.