Сайт працює у тестовому режимі

Чи обов’язково заявнику мати юридичного представника під час провадження в ЄСПЛ та чи потрібно заявнику бути присутнім у Страсбурзі під час розгляду його заяви?

На початковому етапі розгляду справи (підготовка індивідуальної заяви та звернення до Суду) від заявника не вимагається обов’язкового юридичного представництва. Іншими словами, заявник може бути представлений або самостійно, або ким-небудь іншим: юристом, адвокатом, близьким родичем, другом або директором підприємства (щодо трьох останніх категорій у формулярі необхідно пояснити, в якій якості та чи інша особа, яка не є юристом, представляє заявника). Однак після повідомлення («комунікації») заяви державі-відповідачу заявник в переважній більшості випадків (крім справ, що стосуються усталеної практики Суду, т.з. «типових справ») повинен бути представлений адвокатом, що має дозвіл на здійснення адвокатської діяльності в одній з Договірних сторін та проживає на території однієї з цих країн, або будь-якою іншою особою, дозвіл на представництво якої погоджено Головою Палати (наприклад, юристом).

Не потрібно приїздити до Страсбурга особисто і викладати предмет заяви в усній формі чи давати будь-які пояснення. Якщо в Суду виникне необхідність в проведенні усного слухання справи, він сам про це повідомить заявника та запросить його на таке слухання. Як правило, усні слухання проводяться лише в деяких складних та резонансних справах.