Сайт працює у тестовому режимі

Яких умов необхідно дотриматися при поданні заяви до Європейського суду з прав людини?

Щоб Суд визнав заяву прийнятною, вона має відповідати певним вимогам (умовам), при недотриманні яких Вашу скаргу не розглядатимуть. Такі вимоги передбачені в статті 35 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція).

Так із заявою до Суду можна звертатися лише після вичерпання всіх національних засобів правового захисту. Іншими словами, особи, які скаржаться на порушення своїх прав, повинні спочатку звернутися з цими скаргами до судів відповідної держави всіх рівнів юрисдикції (першої інстанції, апеляційної та касаційної). Таким чином, держава отримує змогу виправити заявлене порушення на національному рівні.

Скарги заявника повинні стосуватися одного чи декількох прав, гарантованих Конвенцією. Суд не може розглядати скарги про порушення будь-яких інших прав.

Крім того, із заявою до Суду слід звернутися не пізніше, ніж через шість місяців після винесення остаточного рішення на національному рівні (зазвичай, йдеться про рішення найвищого національному судового органу).

Заявлене порушення Конвенції має стосуватися заявника особисто й безпосередньо й має завдати йому суттєвої шкоди.

Заяви можуть бути подані лише проти однієї чи декількох держав-учасниць Конвенції, а не проти будь-якої іншої держави чи приватної особи.

Суд розглядатиме лише скарги на ті порушення, які сталися з моменту ратифікації державою-відповідачем Конвенції чи відповідного протоколу та, як правило, на території держави-відповідача.

Також, відповідно до положень Конвенції, Суд не розглядає жодної індивідуальної заяви, якщо вона є анонімною або ідентичною до заяви, що вже була розглянута Судом.