Сайт працює у тестовому режимі

У статті 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) зазначається наступне:

 1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або переконання під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і приватно.
 2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише таким обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони публічного порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Свобода думки, совісті і релігії, закріплена у статті 9 Конвенції, є однією з підвалин «демократичного суспільства» у розумінні Конвенції. У своєму релігійному вимірі, вона фігурує поміж найбільш життєво необхідними складовими формування ідентичності віруючих і їх життєвої позиції, але вона є цінним надбанням і для атеїстів, агностиків, скептиків і індиферентних осіб. Йдеться про плюралізм, дорого здобутий протягом століть, який є засадовим для такого суспільства. Ця свобода передбачає, зокрема, свободу належати чи не належати до релігії і свободу сповідувати чи не сповідувати її (Kokkinakis проти Греції, § 31; Buscarini і Інші проти Сан-Марино,§ 34).

Частина 1 статті 9 Конвенції містить два аспекти, котрі стосуються, відповідно, права мати переконання і права його сповідувати:

а) право мати будь-яке переконання (релігійне чи ні) у своєму серці і не змінювати релігію або переконання. Це право є абсолютним і безумовним; держава не може в нього втручатись, наприклад, наказуючи особі, у що вона має вірити, або вживаючи заходів, спрямованих на примусову зміну переконань (Ivanova проти Болгарії);

б) право сповідувати своє вірування самому і приватно, а також практикувати його в громаді з іншими особами або прилюдно. Це право не є абсолютним: оскільки сповідування особою своїх релігійних переконань може мати наслідки для інших, то укладачі Конвенції додали до цього аспекту свободи релігії певні обмеження, перелічені у частині другій статті 9. Вона каже, що будь-яке обмеження сповідувати свою релігію або своє переконання має бути передбачене законом і необхідне у демократичному суспільстві для переслідування однієї чи кількох перелічених у ній законних цілей (Eweida і Інші проти Сполученого Королівства, § 80). Інакше кажучи, обмеження, передбачені частиною другою статті 9, стосуються виключно права сповідувати релігію або переконання, а не права мати їх (Ivanova проти Болгарії, § 79).

 

Сфера застосування статті 9 Конвенції:

 • свобода думки;
 • свобода совісті;
 • свобода переконання;
 • усі питання щодо релігії та церкви;
 • віросповідання;
 • зміна релігії або переконань;
 • богослужіння;
 • ритуальні та релігійні обряди;
 • організація та реєстрація релігійних громад;
 • лідери релігійних громад;
 • ведення справ релігійних громад;
 • органи релігійних громад;
 • майно релігійних громад;
 • релігійне навчання;
 • релігійні та світоглядні переконання батьків;
 • релігійні організації (релігійні секти, сектантство);
 • побудова релігійних установ, споруд;
 • відмова від військової служби з релігійних переконань;
 • альтернативна (невійськова) служба;
 • політична діяльність релігійних громад.

Регіональне відділення

Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду

з прав людини при Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми)