Сайт працює у тестовому режимі

У статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) зазначається наступне:

 1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
 2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Звертаємо увагу на те, що для застосування статті 8 Конвенції заявник повинен показати, що його скарга потрапляє до щонайменше одного з чотирьох інтересів, зазначених у статті, а саме: приватне життя, сімейне життя, житло та листування. Деякі питання, звичайно, охоплюють більше одного інтересу. По-перше, Європейський суд з прав людини визначає, чи претензія заявника підпадає під дію статті 8 Конвенції. Далі Суд вивчає, чи було втручання в це право, чи були задіяні позитивні зобов’язання держави щодо захисту права. Умови, за якими держава може втручатися у здійснення захищеного права, викладені в пункті 2 статті 8 Конвенції, а саме в інтересах національної безпеки, громадської безпеки або економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням або злочинам, для захисту здоров’я чи моралі, або для захисту прав та свобод інших осіб. Обмеження дозволяються, якщо вони являються «згідно із законом» або «передбаченими законом» і є «необхідними в демократичному суспільстві» для захисту одного із завдань, викладених вище. При оцінці перевірки необхідності у демократичному суспільстві Суд часто повинен балансувати між інтересами заявника, захищеними статтею 8 Конвенції, та інтересами третьої сторони, захищеними іншими положеннями Конвенції та протоколами до неї.

 

Сфера застосування статті 8 Конвенції:

 • приватне життя;
 • персональні дані про людину;
 • встановлення та підтримання стосунків з іншими людьми;
 • порушення фізичної і моральної (психічної)  цілісності людини;
 • визначення персональної ідентичності (вибір імені, способу одягатись, сексуальна ідентичність тощо);
 • ім’я, прізвище особи (зміна, написання);
 • зовнішній вигляд людини;
 • вільне розпорядження своїм тілом;
 • регулювання впливу довкілля на особу;
 • санітарно-гігієнічні зони;
 • надзвичайний стан;
 • стихійне лихо, техногенна катастрофа тощо;
 • здоров’я людини;
 • збирання медичних даних;
 • складання історії хвороби;
 • конфіденційність медичних даних;
 • примусове медичне обстеження;
 • медичне втручання;
 • тестування медичних препаратів;
 • житло (приміщення або місце для проживання);
 • виселення;
 • офіс адвоката, нотаріуса;
 • проникнення в житло;
 • обшук;
 • особистий огляд особи;
 • огляд особистих речей та транспортних засобів;
 • приватний простір (захист від шуму, візуальних подразників та ін.);
 • збирання, використання інформації про особу;
 • здійснення таємного чи відкритого нагляду (стеження);
 • прослуховування телефонних розмов, приміщень тощо;
 • таємність кореспонденції (листування, електронні засоби комунікації тощо);
 • виїмка, вилучення документів;
 • офіційний перепис населення;
 • відібрання відбитків пальців;
 • фотографування, відеозйомка особи;
 • збирання відомостей майнового характеру (в тому числі для податкових служб);
 • питання громадянства;
 • імміграція, еміграція, вислання, депортація та екстрадиція;
 • сімейне життя;
 • шлюбні відносини;
 • розлучення;
 • фактичні шлюбні відносини;
 • права кожного з подружжя;
 • біологічні батьки, усиновлювачі та сурогатні батьки;
 • батьківство;
 • позбавлення батьківських прав;
 • рівність між дітьми;
 • статус позашлюбних дітей;
 • опіка та піклування;
 • усиновлення;
 • право на спілкування з родичами та близькими;
 • дієздатність та правоздатність особи;
 • розумово відсталі люди;
 • національні меншини;
 • сексуальні меншини;
 • транссексуали;
 • кочовий спосіб життя.

Регіональне відділення

Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду

з прав людини при Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми)