Сайт працює у тестовому режимі

У статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) зазначається наступне:

 1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або – тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, – коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.
 2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.
 3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
 4. a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього;
 5. b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
 6. c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або – за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника – одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;
 7. d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення;
 8. e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, – одержувати безоплатну допомогу перекладача.

 

Сфери застосування статті 6 Конвенції:

 • досудове слідство, дізнання;
 • судовий розгляд;
 • оскарження рішення суду;
 • скасування остаточного рішення суду;
 • виконання судового рішення;
 • виконання рішення комісії по трудових спорах;
 • кримінальне обвинувачення;
 • процесуальні права учасників провадження;
 • рівноправність учасників провадження;
 • процесуальні строки;
 • розумний строк провадження;
 • суд;
 • військові суди;
 • комісія по трудових спорах (КТС);
 • доступ до суду (у тому числі до судів апеляційної та касаційної інстанцій);
 • мова досудового провадження та судочинства (ухвали, постанови);
 • умотивованість судового рішення;
 • публічність судового розгляду;
 • повідомлення про час та місце слухання справи;
 • злочини;
 • адміністративні правопорушення;
 • оскарження рішень щодо адміністративних правопорушень;
 • дисциплінарні правопорушення;
 • дисциплінарне провадження в установах виконання покарань;
 • трудові спори;
 • цивільні спори;
 • адміністративні спори;
 • господарські спори;
 • банкрутство, ліквідація, санація, реорганізація, перевід боргу, відступлення вимоги;
 • судді;
 • прокурори;
 • адвокати;
 • представники;
 • право на захист;
 • юридична допомога;
 • перекладачі;
 • допомога перекладача;
 • експерти;
 • експертиза;
 • свідки;
 • анонімні свідки;
 • презумпція невинуватості;
 • висловлювання щодо винуватості особи;
 • висловлювання про хід досудового та судового провадження;
 • докази;
 • технічні засоби фіксації судового процесу;
 • судове мито;
 • доступ до матеріалів справи;
 • надання копій судових рішень;
 • призначення судового розгляду;
 • неявка в судове засідання сторони;
 • відвід (самовідвід);
 • рішення, винесені судом заочно або за участі однієї сторони;
 • прийняття нормативно-правових актів, які можуть вплинути на перебіг незавершеного провадження;
 • компенсація за порушення, пов’язані з досудовим і судовим провадженням, виконанням рішення суду.

 

 

Регіональне відділення

Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду

з прав людини при Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми)