Сайт працює у тестовому режимі

Заборона катування, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і покарання захищається статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція). Варто зазначити, що абсолютна заборона катування, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і покарання є імперативною нормою, що не передбачає винятків. Як постійно підкреслює у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, вона відображає одну з фундаментальних цінностей демократичного суспільства.

Сфера застосування статті 3 Конвенції:

 • перебування особи під контролем держави
 • розслідування скарг про погане поводження
 • розслідування фактів, що свідчать про погане поводження
 • компенсація у зв’язку з поганим поводженням
 • усі питання перебування під вартою та/або під контролем державних органів
 • очікування покарання
 • затримання осіб, які мають серйозні фізичні вади
 • дисциплінарні покарання
 • поводження з особами, які мають психічні розлади
 • примусові заходи медичного характеру
 • надання медичної допомоги
 • примусове годування
 • зберігання медичної документації
 • зараження смертельною хворобою
 • застосування спецзасобів та зброї
 • застосування сили
 • надзвичайні ситуації
 • надзвичайний стан
 • планування та проведення операцій із застосуванням сили
 • зникнення особи
 • безпечність спорудження та експлуатації об’єктів
 • загроза поганого поводження
 • попередження поганого поводження з боку цивільних осіб
 • особи, що знаходяться під опікою та піклуванням
 • опікуни та піклувальники
 • насильство в сім’ї
 • усиновлення
 • притулки, дитячі садочки, школи, інтернати, дитячі табори
 • вислання, депортація, екстрадиція
 • торгівля людьми
 • кабала
 • сексуальне рабство
 • дискримінація за ознаками раси, статі, національності, релігії, сексуальної орієнтації.

Порівняно із формулюванням в інших міжнародних договорах, у ст. 3 Конвенції дуже лаконічно і стисло, але у чіткій пасивній формі викладена абсолютна заборона катування та поганого поводження, однак у ній криється надзвичайно широкий зміст та значущість, адже йдеться про невід’ємні права фізичної і моральної недоторканності людини. Відповідно до статті 3 Конвенції, держава зобов’язана дотримуватися як негативних, так і позитивних зобов’язань. У фаховій літературі і судовій практиці виділяють матеріальні та процесуальні аспекти порушень за статтею 3 Конвенції. Так, у практиці Європейського суду з прав людини можна виявити констатацію недотримання негативних зобов’язань у трьох основних категоріях порушень матеріального характеру:

1) неналежного поводження правоохоронних органів навмисного характеру (під час арешту і після, під час допиту в поліції, фізичне і психологічне насильство стосовно осіб, які знаходяться під вартою, а саме: зґвалтування, каліцтва, переломи, насильницьке годування без потреби, одягання мішка на голову, позбавлення сну і т.п.);

2) неналежне поводження під час законних або незаконних дій посадових чи службових осіб держави (вислання, екстрадиція в країну, де заявникам загрожує застосування дій, що порушують ст. 3; тілесні покарання, навмисне знищення майна, неповідомлення рідним місця тримання під вартою чи ув’язнення та ін.);

3) неналежне поводження як результат упущень чи бездіяльності посадових і службових осіб держави (ненадання медичної допомоги, що призвело до тяжких наслідків, незвільнення ув’язненого через халатне ставлення до обов’язків, коли термін ув’язнення закінчився та ін.).

Позитивні зобов’язання (процесуальний аспект порушень ст. 3 Конвенції) насамперед охоплюють:

1) проведення ефективного розслідування викладених у заяві скарг;

2) попередження, припинення і покарання за неналежне поводження з боку приватних осіб.

 

 

Регіональне відділення

Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду

з прав людини при Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми)