Сайт працює у тестовому режимі

В яких випадках можна звернутися до Європейського суду з прав людини?

Звертатися до Європейського суду з прав людини мають право громадяни, неурядові організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими, юридичні особи, згідно зі статтею 33 Конвенції – держави. Звернутися до Cуду можна лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта владних повноважень однієї з держав-учасниць Конвенції. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій. Стаття 33 зазначає, що держава-учасник Конвенції може передати на розгляд Суду питання про будь-яке порушення положень Конвенції та протоколів до неї, яке допущене, на її думку, іншою державою-учасником Конвенції.

До Європейського Суду Ви можете звернутися із заявою, якщо вважаєте, що Ви особисто і безпосередньо стали потерпілим від порушення прав і свобод гарантій, зазначених у Конвенції або в Протоколах до неї. Заява має стосуватись лише порушень, допущених однією з держав, на які поширюється дія Конвенції.

Скарга може стосуватися одного або більше прав, передбачених у Конвенції або Протоколах до неї. Порушення, на які ви скаржитесь, можуть стосуватися широкого кола питань, як‑то: катування чи нелюдське поводження з ув’язненими (стаття 3 Конвенції), законність тримання під вартою (стаття 5 Конвенції), порушення при розгляді цивільних чи кримінальних питань (стаття 6 Конвенції), дискримінація у здійсненні прав, викладених у Конвенції (стаття 14 Конвенції), батьківські права (стаття 8 Конвенції), право на повагу до приватного та сімейного життя, житла і кореспонденції (стаття 8 Конвенції), свобода вираження поглядів, свобода передавати чи отримувати інформацію (стаття 10 Конвенції), свобода участі у зібраннях та демонстраціях (стаття 11 Конвенції), вислання та екстрадиція (статті 3 та 5 Конвенції), конфіскація майна (стаття 1 Протоколу №1), тощо.

Заявник не може скаржитися на порушення таких юридичних актів як Загальна декларація прав людини ООН, Європейська соціальна хартія або Хартія основних прав ЄС. Також заявник не може скаржитися від імені інших осіб за винятком тих випадків, коли ці особи чітко визначені та заявник є їхнім офіційним представником.