Сайт працює у тестовому режимі

Як виконуються рішення Європейського суду з прав людини?

Відповідно до статті 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – ЄКПЛ) держави-відповідачі зобов’язуються виконувати остаточні рішення Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ, Суд) в будь-яких справах, в яких вони є сторонами. Остаточне рішення Суду передається Комітету міністрів Ради Європи, який здійснює нагляд за його виконанням, головним чином шляхом розгляду стану виконання відповідних рішень Суду, які стоять на його порядку денному, на чотирьох регулярних засіданнях на рік. Комітет міністрів закриває розгляд справи шляхом остаточної резолюції, якщо він переконається, що рішення Суду було виконане державою-відповідачем. У деяких справах можуть також виноситися тимчасові резолюції.

Якщо Комітет міністрів вважає, що нагляд за виконанням остаточного рішення ускладнений проблемою тлумачення рішення, він може звернутися до Суду з метою надання відповідного роз’яснення. Рішення про звернення ухвалюється більшістю в дві третини голосів представників, які мають право засідати в Комітеті.

Якщо Комітет вважає, що держава-відповідач відмовляється виконувати остаточне рішення у справі, в якій вона є стороною, він може, після формального повідомлення цієї держави і шляхом ухвалення рішення більшістю у дві третини голосів представників, які мають право засідати в Комітеті, звернутися до Суду з питанням про додержання цією державою свого зобов’язання згідно зі статтею 46 ЄКПЛ.

Якщо Суд встановлює порушення статті 46 ЄКПЛ, він передає справу Комітету міністрів з метою визначення заходів, яких необхідно вжити. Якщо Суд не встановлює порушення статті 46 ЄКПЛ, він передає справу Комітету міністрів, який приймає рішення про закриття розгляду справи.

В Україні процедура виконання рішень Європейського суду з прав людини на національному рівні регулюється Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року та іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

У випадку, якщо заявник вважає, що винесене на його користь рішення ЄСПЛ не виконується чи не виконується належним чином (в повному обсязі), йому слід звертатися з відповідною скаргою на це не до ЄСПЛ, а саме до Комітету міністрів Ради Європи, повноваженням якого є здійснення контролю за виконанням рішень ЄСПЛ.