Сайт працює у тестовому режимі

Що таке Європейський суд з прав людини?

Європейський суд з прав людини – це міжнародний судовий орган (міжнародна судова установа) регіонального рівня, який знаходиться на постійній основі в місті Страсбург (Франція), в Палаці прав людини, який було спроектовано у 1994 році британським архітектором Річардом Роджерсом та введено в експлуатацію в 1998 році.

Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) було засновано в 1959 році на підставі Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі – ЄКПЛ), котра передбачила його створення, визначила умови функціонування Суду та містить перелік прав і гарантій їх забезпечення, яких держави-учасниці Конвенції зобов’язалися дотримуватися та забезпечувати на своїй території. Наразі 47 держав-членів Ради Європи ратифікували Конвенцію. Таким чином, ЄСПЛ стоїть на захисті близько 820 мільйонів європейців.

23‑28 лютого 1959 року відбулося перше засідання Суду, а 18 вересня того ж року було ухвалено його Регламент. Перше рішення ЄСПЛ було винесене 14 листопада 1960 року (справа «Lawless проти Ірландії»).

До 1998 року Суд діяв на непостійній основі і судовий механізм захисту прав людини, передбачений ЄКПЛ, включав три органи: Європейську комісію з прав людини (первісний розгляд скарг), Європейський суд з прав людини і Комітет міністрів Ради Європи. З 1 листопада 1998 року (набрання чинності Протоколу №11 до Конвенції) було докорінно змінено організацію системи ЄСПЛ. З цієї дати Суд діє як єдиний судовий орган за Конвенцією на постійній основі, а Комісію скасовано. З цієї ж дати фізичні особи можуть звертатись до Суду безпосередньо.

За час своєї діяльності (1959‑2014 рр.) ЄСПЛ виніс близько 18 тис. рішень, причому 10‑тисячне рішення було винесене ЄСПЛ 18 вересня 2008 року.

Суд розглядає індивідуальні (в основному) та міждержавні (рідше) заяви (справи) та виносить рішення стосовно стверджуваних порушень прав, гарантованих Конвенцією.

Рішення Суду є обов’язковими для виконання країною-відповідачем, щодо якої вони були винесені. Чимало рішень ЄСПЛ призвели до внесення суттєвих змін у національне законодавство, судову чи адміністративну практику в багатьох сферах. Завдяки практиці ЄСПЛ Конвенція залишається потужним та динамічним інструментом, який здатен відповідати новим викликам та зміцнювати верховенство права, а також демократію в Європі.