Сайт працює у тестовому режимі

Наказ Міністерства юстиції “Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації статутів територіальних громад, юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців"

1. ТІК ап з др статуту територіальної громади

2. ТІК ап з др змін до статуту територіальної громади

3. ТІК ап зі скасування державної реєстрації статуту територіальної громади

4. ТІК ап з видачі дубліката cвідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади

5. ТІК ап з др створення юридичної особи (крім громадського формування)

6. ТІК ап з др включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01.04.2004, відомості про яку не містяться в ЄДР

7. ТІК ап з др змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР (крім громадського формування)

8. ТІК ап з др преходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)

9. ТІК ап з др переходу юридичної особи на діяльність на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадських формувань)

10. ТІК ап з др рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)

11. ТІК ап з др рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

12. ТІК ап з др рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

13. ТІК ап з др зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)

14. ТІК ап з др припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

15. ТІК ап з др припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

16. ТІК ап з др створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

17. ТІК ап з др змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування)

18. ТІК ап з др припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

19. ТІК ап з др фізичної особи підприємцем

20. ТІК ап з др включення відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 01.07.2004, відомості про яку не містяться ЄДР

21. ТІК ап з др змін до відомостей про фізичну особупідприємця, що містяться в ЄДР

22. ТІК ап з др припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за їїрішенням

23. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

24. ТІК ап з др включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, відомості про які не містяться в ЄДР

25. ТІК ап з др зміни до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в ЄДР, у тому числі змвн до установчих документів

26. ТІК ап з др рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

27. ТІК ап з др зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки територіального осередку творчої спілки

28. ТІК ап з др припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації

29. ТІК ап з др припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації

30. ТІК ап з др створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

31. ТІК ап з др включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, зареєстровані до 01.07.2004, відомості про які не містяться в ЄДР

32. ТІК ап з др змін до відомостей про професпілку, організацію професпілок, об’єднання професпілок, що містяться в ЄДР у тому числі змін до установ документів

33. ТІК ап з др рішення про припинення професійної спілки організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

34. ТІК ап з др зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації профспілок, об’єднання профс

35. ТІК ап з др припинення професійної спілки, організації профспілки, об’єднання профспілки в ркзультаті ліквідації

36. ТІК ап з др припинення професійної спілки, організації профспілки, об’єднання профспілки в результаті реорганізації

37. ТІК ап з др створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

38. ТІК ап з др ап з др включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання орг. роботодавців зараєстр до 01.07.2004, відомості які містяться в ЄДР

39. ТІК ап з др змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання орг. роботодавців, що містяться в ЄДР у тому числі змін до установчих документів

40. ТІК ап з др рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

41. ТІК ап з др зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організації роботодавці

42. ТІК ап з др припинення організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців в результаті ліквідації

43. ТІК ап з др припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації

44. ТІК ап з др створення громадського об’днання

45. ТІК ап з др включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01.04.2004, відомості про яке не містяться в ЄДР

46. ТІК ап з др змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в ЄДР, у тому числі змін до установчих документів

47. ТІК ап з др рішення про виділ громадського об’єднання

48. ТІК ап з др рішення про припинення громадського об’єднання

49. ТІК ап з др рішення про відмін рішення про припинення громадського об’єднання

50. ТІК ап з др зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання

51. ТІК ап з др припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідаці

52. ТІК ап з др припинення громадського об’єднання у результаті його реорганізації

53. ТІК ап з др створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

54. ТІК ап з др змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

55. ТІК ап з др припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

56. ТІК ап з др створення структурного утворення політичної партії

57. ТІК ап з др включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01.04.2004, відомості про яке не міститься в ЄДР

58. ТІК ап з др змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в ЄДР

59. ТІК ап з др рішення про припинення структурного утворення політичної партії

60. ТІК ап з др зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії

61. ТІК ап з др припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації

62. ТІК ап з др припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації

63. ТІК ап з др громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

64. ТІК ап з др змін до відомостей про громадське об’єднання, що не маюсть статусу юридичної особи, що містяться в ЄРД

65. ТІК ап з др припинення громадського об’єднання, що не має статусу юрособи

66. ТІК ап з др структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

67. ТІК ап з др змін до відомостей про стуктурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в ЄДР

68. ТІК ап з др припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

69. ТІК ап з др підтвердження всеукраїн статусу громадського об’єднання

70. ТІК ап з др відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання

71. ТІК ап з др постійно діючого третейського суду

72. ТІК ап з др змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в ЄДР

73. ТІК ап з др припинення постійно діючого третейського суду

74. ТІК ап з видачі виписки з ЄДР у паперовій формі для проставлення апостиля

75. ТІК ап з видачі витягу з ЄДР

76. ТІК ап з видачі документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи, гром. формування, що не має статусу юридичної особи, фіз. особи-підприємця

77. ТІК ап з виправлення помилок, допущених у відоиостях ЄДР

78. ТІК ап з підтвердження відомостей про кінцевого беніфіциарного власника юридичної особи

79. ТІК ап з др рішення про відміну рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

80. ТІК ап з др рішення про відміну рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

81. ТІК ап з др рішення про відмін рішення про припинення організації роботодаіців, об’єднання організацій роботодавців

82. ТІК ап з др рішення про відміну рішення про припинення структурного утворення політичної партії