Сайт працює у тестовому режимі

РОЗМІР ПЛАТИ

за надання державними нотаріусами Сумської області 

додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, 

а також послуг технічного характеру

 
№ з/п Вид послуги Одиниця виміру Тарифи в грнивнях (з ПДВ)
1 2 3 4
1. Консультації правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями з питань:  
1.1. Укладення договорів відчуження нерухомого майна (житлового будинку (часток), квартири (часток), гаража (часток) тощо) 1 дія 94,43
1.2. Укладення договорів довічного утримання (догляду) 1 дія 76,24
1.3. Укладення договорів відчуження нежитлового приміщення (часток) 1 дія 94,43
1.4. Укладення договорів відчуження земельної ділянки (часток) 1 дія 94,43
1.5. Укладення договорів відчуження рухомого майна 1 дія 66,00
1.6. Укладення договорів відчуження об’єктів незавершеного будівництва 1 дія 122,93
1.7. Укладення договорів відчуження державного (комунального) майна у процесі приватизації, придбання майна на державні кошти 1 дія 113,78
1.8. Укладення шлюбних договорів 1 дія 76,24
1.9. Укладення договорів подружжя про надання утримання 1 дія 76,24
1.10. Укладення попередніх договорів, договорів найму, позички, ренти, комісії, управління майном, застави (іпотеки), поруки, доручення, про спільну діяльність, зміни черговості спадкування, на управління спадщиною, договорів про внесення змін до договору, договорів про розірвання правочину та інших цивільно-правових договорів 1 дія 104,65
1.11. Представництва за довіреністю 1 дія 47,80
1.12. Скасування довіреності 1 дія 47,80
1.13. Посвідчення заповітів 1 дія 56,93
1.14. Спадкування та вимог до документів, необхідних для оформлення спадкових прав 1 дія 122,93
1.15. Вжиття заходів до охорони спадкового майна 1 дія 94,43
1.16. Виділу частки в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя 1 дія 85,36
1.17. Оформлення придбання нерухомого майна з прилюдних торгів 1 дія 85,36
1.18. Видачі дубліката документа 1 дія 37,56
1.19. Засвідчення вірності копії (фотокопії) документу та виписок з нього 1 дія 47,80
1.20. Накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації 1 дія 85,36
1.21. Засвідчення справжності підпису на документах 1 дія 47,80
1.22. Передачі заяв фізичних та юридичних осіб, посвідчення фактів 1 дія 47,80
1.23. Прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів 1 дія 104,65
1.24 Вчинення виконавчих написів на документах 1 дія 68,27
1.25. Створення юридичних осіб та установчих документів юридичних осіб 1 дія 94,43
1.26. Проведення процедур санації, ліквідації та банкрутства юридичної особи 1 дія 113,78
1.27. Оформлення документів для дії за кордоном 1 дія 76,24
1.28. Сімейного законодавства 1 дія 104,65
1.29. Земельного законодавства 1 дія 104,65
1.30 Вексельного законодавства 1 дія 113,78
1.31. Податкового законодавства щодо нарахування доходів (прибутків) при посвідченні договорів купівлі-продажу, міни, дарування нерухомого та рухомого майна 1 дія 94,43
1.32. З інших правових питань 1 дія 76,24
2. Проведення правового аналізу юридичного змісту документів на їх відповідність чинному законодавству за зверненнями фізичних та юридичних осіб стосовно:  
2.1. Засвідчення вірності копій документів та виписок з них 1 примірник 56,93
2.2. Оформлення спадкових прав на:    
2.2.1. нерухоме майно 1 примірник 104,65
2.2.2. рухоме майно 1 примірник 104,65
2.3. Посвідчення правочинів відчуження майна за участю фізичних осіб:    
2.3.1. нерухомого 1 примірник 104,65
2.3.2. рухомого 1 примірник 104,65
2.4. Посвідчення правочинів відчуження майна за участю юридичних осіб:    
2.4.1. нерухомого 1 примірник 151,36
2.4.2. рухомого 1 примірник 151,36
2.5. Вчинення виконавчих написів, протестів векселів 1 примірник 151,36
2.6. Документів з перекладом, зробленого перекладачем 1 примірник 76,24
2.7. Засвідчення вірності перекладу з однієї мови на іншу 1 примірник 76,24
3. Письмова довідка з питань діючого законодавства 1 примірник 87,65
4. Послуги технічного характеру  
4.1. Виготовлення (друкування) документів (правочинів, свідоцтв, тощо) 1 примірник 151,36
4.2. Виготовлення (друкування) дубліката документа 1 примірник 104,65
4.3. Виготовлення копій документів (за сторінку):  
4.3.1. з використанням копіювальної техніки 1 примірник 19,37
4.3.2. з використанням комп’ютерної техніки 1 примірник 56,93
4.4. Складання проекту договору відчуження нерухомого майна 1 примірник 398,30
4.5. Складання проекту договору відчуження рухомого майна 1 примірник 208,22
4.6. Складання проекту договору найму (оренди) 1 примірник 208,22
4.7. Складання проекту договору застави майна, іпотеки 1 примірник 398,30
4.8. Складання проекту договору позички, ренти, довічного утримання, комісії, управління майном, поруки, доручення, про спільну діяльність, зміни черговості спадкування, на управління спадщиною, договору про внесення змін до договору, договору про розірвання правочину та інших цивільно-правових договорів 1 примірник 398,30
4.9. Складання проекту заповіту:    
4.9.1. простого 1 примірник 104,65
4.9.2. при свідках 1 примірник 208,22
4.9.3. подружжя 1 примірник 208,22
4.9.4. секретного 1 примірник 104,65
4.9.5. із заповідальним відказом 1 примірник 151,36
4.9.6. із призначенням виконавця заповіту 1 примірник 151,36
4.9.7. із встановленням сервітуту 1 примірник 151,36
4.10. Складання проекту довіреності:  
4.10.1. на розпорядження майном 1 примірник 208,22
4.10.2. на представництво інтересів 1 примірник 104,65
4.10.3. на розпорядження вкладами 1 примірник 104,65
4.10.4. на отримання пенсій 1 примірник 66,00
4.10.5. на вчинення інших дій 1 примірник 104,65
4.11. Складання проекту заяв:  
4.11.1. про надання згоди одного з подружжя на укладення правочину щодо розпорядження майном 1 примірник 104,65
4.11.2. на прийняття спадщини 1 примірник 56,93
4.11.3. про відмову від прийняття спадщини 1 примірник 66,00
4.11.4 видачу свідоцтва про право на спадщину 1 примірник 66,00
4.11.5 про скасування заповіту 1 примірник 66,00
4.11.6 про скасування довіреності 1 примірник 66,00
4.11.7 про згоду на поїздку за кордон 1 примірник 85,36
4.11.8. на виїзд за кордон на постійне місце проживання 1 примірник 104,65
4.11.9. про згоду на зміну громадянства 1 примірник 104,65
4.11.10. про відмову співвласника від переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності 1 примірник 56,93
4.11.11. про видачу дубліката документа 1 примірник 47,80
4.11.12. про вихід зі складу засновників господарських товариств 1 примірник 76,24
4.11.13. інших заяв 1 примірник 56,93
4.12. Складання проекту запиту до фінансових установ про наявність грошових вкладів 1 примірник 66,00
4.13. Складання проекту запиту про витребування відомостей, документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії 1 примірник 66,00
4.14. Складання проекту позовної заяви про продовження строку на прийняття спадини 1 примірник 398,30
5. Інші послуги  
5.1. Виїзд нотаріуса для вчинення нотаріальних дій за межі робочого місця (без врахування транспортних витрат)    
  до 10 км 1 виїзд 142,24
  до 30 км 1 виїзд 208,22
  понад 30 км 1 виїзд 284,51
5.2. Розшук документів в нотаріальному архіві (архіві державної нотаріальної контори) 1 дія 56,93
5.3. Направлення нотаріальних документів:  
5.3.1. поштою 1 дія 76,24
5.3.2. нарочним  
  до 10 км 1 дія 122,93
  до 30 км 1 дія 190,02
  понад 30 км 1 дія 265,14
5.4. Надання послуг з нарахування податкових зобов’язань при посвідченні договорів купівлі-продажу, міни нерухомого майна 1 дія 104,65
6. Послуги, які надаються державним нотаріальним архівом як архівною установою:  
6.1. Підготовка довідок на запити фізичних та юридичних осіб за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії 1 примірник 104,65
6.2. Палітурні та картонажні роботи, картонування справ 1 людино/година 23,34
6.3. Підготовка історичних довідок на архівні фонди та передмов до описів справ   122,93
6.4. Технічне опрацювання документів, поданих фондоутворювачами 1 людино/година 23,34
6.5. Підготовка до складання описів справ та довідкового апарату до описів, номенклатури справ, актів про вилучення та знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню, актів про нестачу документів 1 людино/година 23,34
6.6. Консультування з питань упорядкування нотаріальних документів та передачі їх на зберігання в архів 1 дія 104,65
6.7. Консультування з питань ведення обліку архівних документів, забезпечення їх збереженості та з інших питань архівної справи 1 дія 122,93