Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
Завідувач сектору судової роботи та міжнародного співробітництва  у Чернігівській області відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги  Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Зенченко Наталія Вікторівна (0462) 67-59-62 14000, м.Чернігів,

проспект Миру, 43

predstvsudah@cn.minjust.gov.ua

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор судової роботи та міжнародного співробітництвау Чернігівській області

відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги

Північно-Східного міжрегіонального управлінняМіністерства юстиції (м. Суми)

І. Загальні положення

 1.  Сектор судової роботи та міжнародного співробітництва у Чернігівській області (далі – сектор) є структурним підрозділом  відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) без права юридичної особи і підпорядковується безпосередньо начальнику відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами з питань, віднесених до компетенції сектору, цим Положенням та наказами (дорученнями) начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 3. Сектор створюється відповідно до штатного розкладу.
 4. Сектор очолює завідувач, який призначається та звільняється з посади начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) в порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу».
 5. Обов’язки посадових осіб сектору регламентуються їх посадовими інструкціями.
 6. Положення про сектор затверджується наказом Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 7. Зміни і доповнення до Положення про сектор вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

ІІ. Основні завдання сектору

 1.  Забезпечення самопредставництва інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та їх посадових осіб в судах України.
 2. Забезпечення самопредставництва інтересів держави в судах України, у випадках передбачених законом.
 3. Забезпечення звернення до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини, та самопредставництва держави, Міністерства юстиції України у таких справах.
 4. Забезпечення самопредставництва інтересів заступника Міністра юстиції України – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини в судах України.
 5. Забезпечення самопредставництва інтересів посадових та службових осіб Міністерства юстиції України, як суб’єктів владних повноважень в судах України.
 6. Забезпечення самопредставництва інтересів членів Кабінету Міністрів України: Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів (які не очолюють міністерств) та Міністра юстиції України, як суб’єктів владних повноважень в судах України.
 7. Забезпечення самопредставництва інтересів структурних підрозділів Міністерства юстиції України, комісій, інших органів, утворених при Міністерстві юстиції України в судах України.
 8. Забезпечення самопредставництва інтересів Державної пенітенціарної служби України в судах України.
 9. Забезпечення самопредставництва Міністерства юстиції України, як органу, якому надано право звертатися до суду в інтересах іноземних осіб під час розгляду справ у судах України у випадках, передбачених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей.
 10. Забезпечення самопредставництва інтересів міжрегіонального управління в судах України;
 11. Забезпечення самопредставництва інтересів посадових та службових осіб міжрегіонального управління, як суб’єктів владних повноважень в судах України.
 12. 12. Забезпечення представництва інтересів міжрегіонального управління, його посадових осіб в органах, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді, в межах повноважень сектору.
 13. Забезпечення представництва інтересів Міністерства юстиції України, міжрегіонального управління, Кабінету Міністрів України та їх посадових осіб, держави, у випадках передбачених діючим законодавством, на стадії виконавчого провадження в межах компетенції сектору.
 14. Забезпечення представництва інтересів міжрегіонального управління під час досудового врегулювання спорів в межах компетенції сектору.
 15. Забезпечення виконання покладених на Міністерство юстиції України, міжрегіональне управління, інших завдань, визначених законодавством, при забезпеченні самопредставництва в судах України, у випадках передбачених законодавством.
 16. Забезпечення представництва інтересів Міністерства юстиції України, міжрегіонального управління, Кабінету Міністрів України та їх посадових осіб, держави, у випадках передбачених законом, інших осіб, правове забезпечення яких відноситься до компетенції сектору, в судах України.
 17. Організація взаємодії судів та інших органів державної влади у цивільних та кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів, міжнародних договорів України. Забезпечення виконання положень міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах.
 18. Захист інтересів іноземних осіб в судах України відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, за дорученням Мін’юсту України.
 19. Здійснення контролю за діяльністю атестованих судових експертів.

                                           ІІІ. Функції сектору

 1.  Самопредставництво в судах України Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та їх посадових осіб.
 2. Самопредставництво в судах України держави, у випадках передбачених законом.
 3. Самопредставництво в судах України держави, Міністерства юстиції України, при зверненні до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини.
 4. Самопредставництво в судах України заступника Міністра юстиції України – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
 5. Самопредставництво в судах України посадових та службових осіб Міністерства юстиції України, як суб’єктів владних повноважень.
 6. Самопредставництво в судах України членів Кабінету Міністрів України: Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів (які не очолюють міністерств) та Міністра юстиції України, як суб’єктів владних повноважень.
 7. Самопредставництво в судах України структурних підрозділів Міністерства юстиції України, комісій, інших органів, утворених при Міністерстві юстиції України.
 8. Самопредставництво в судах України Державної пенітенціарної служби України.
 9. 9. Самопредставництво Міністерства юстиції України, як органу, якому надано право звертатися до суду в інтересах іноземних осіб під час розгляду справ у судах України у випадках, передбачених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей.
 10. 10. Самопредставництво міжрегіонального управління в судах України.
 11. 11. Самопредставництво посадових та службових осіб міжрегіонального управління, як суб’єктів владних повноважень в судах України.
 12. Представництво міжрегіонального управління, його посадових осіб в органах, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді, з правом звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді, в межах повноважень сектору.
 13. Представництво Міністерства юстиції України, міжрегіонального управління, Кабінету Міністрів України та їх посадових осіб, держави, у випадках передбачених діючим законодавством, на стадії виконавчого провадження в межах компетенції сектору.
 14. Представництво міжрегіонального управління, під час досудового врегулювання спорів в межах компетенції сектору.
 15. Представництво інтересів Міністерства юстиції України, міжрегіонального управління, Кабінету Міністрів України та їх посадових осіб, держави, у випадках передбачених законом, інших осіб, правове забезпечення яких відноситься до компетенції сектору, в судах України.
 16. Організовує, забезпечує та контролює виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод щодо діяльності установ юстиції.
 17. Організовує взаємодію судів та інших органів державної влади у цивільних та кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів, міжнародних договорів України.
 18. Організовує та контролює виконання іноземних запитів і доручень, що надходять на підставі міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах.
 19. Забезпечує виконання доручень компетентних органів іноземних держав щодо вручення документів та здійснення окремих процесуальних дій, клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів на території України, контролює правильність та своєчасність їх виконання.
 20. Забезпечує правильність оформлення документів при подачі судами області доручень компетентним органам іноземних держав про вручення документів, здійснення окремих процесуальних дій та спрямовує їх за належністю.
 21. Забезпечує правильність оформлення документів при внесенні громадянами та судами області клопотань про визнання та виконання на території іноземних держав судових рішень по цивільним справам та вироків в частині цивільного позову та спрямовує їх за належністю.
 22. Забезпечує правильність оформлення документів при внесенні громадянами та судами області клопотань про визнання та виконання на території іноземних держав судових рішень по цивільним справам та вироків в частині цивільного позову та спрямовує їх за належністю.
 23. Подає клопотання про приведення покарання, призначеного вироком іноземного суду засудженій особі, у відповідність до законодавства України та здійснює самопредставництво у судах України у межах поданих клопотань.
 24. Здійснює іншу діяльність щодо міжнародно-правового співробітництва, передбачену законодавством України.
 25. Готує звітні статистичні дані про стан виконання зобов’язань, взятих міжнародними договорами України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод щодо діяльності установ юстиції.
 26. Готує звіти з питань опрацювання доручень та клопотань щодо виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод щодо діяльності установ юстиції.
 27. Бере участь у семінарах для відповідальних працівників районних, міськрайонних судів області з питань оформлення документів на виконання міжнародних договорів, а також конвенцій і угод України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах.
 28. За дорученням представника Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та Секретаріату вивчає факти, збирає докази та надсилає копії матеріалів у справах, що знаходяться в провадженні Європейського суду з прав людини, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності представника Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
 29. Здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів (далі – судові експерти).
 30. У встановленому порядку із залученням кваліфікованих судових експертів науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України проводить перевірки судових експертів з дотримання нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності.
 31. Розглядає листи, заяви, скарги, здійснює прийом громадян з питань, що пов’язані зі здійсненням контролю за діяльністю атестованих судових експертів.
 32. Проводить аналізи (узагальнення) інформації та  готує звітність щодо контролю за діяльністю судових експертів.
 33. За дорученням Міністерства юстиції України здійснює іншу діяльність, що пов’язана зі здійсненням контролю за діяльністю атестованих судових експертів.
 34. Вносить на розгляд засідань колегії та оперативних нарад питання щодо найважливіших напрямків діяльності сектору.
 35. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції сектору.
 36. Здійснює інші повноваження на основі та на виконання наказів Міністра юстиції України, начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Права та обов’язки сектору:

 1.  Одержувати необхідну інформацію, а у разі потреби – відповідні документи від судів, структурних підрозділів Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 2. Брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, які стосуються роботи сектору.
 3. Вносити начальнику відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) пропозиції з питань удосконалення роботи сектору та забезпечення належного виконання завдань, покладених на сектор, доповідні та аналітичні записки щодо реалізації сектором покладених на нього завдань, а також з інших питань, що належать до компетенції сектору.
 4. Завідувач сектору має право:

1) брати участь у справах, діяти в судах України від імені Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та їх посадових осіб з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

2) брати участь у справах, діяти в судах України від імені держави,  у випадках, передбачених законом, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

3) брати участь у справах, діяти в судах України в інтересах держави, від імені Міністерства юстиції України, при зверненні до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

4) брати участь у справах, діяти в судах України від імені заступника Міністра юстиції України – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

5) брати участь у справах, діяти в судах України від імені посадових та службових осіб Міністерства юстиції України, як суб’єктів владних повноважень, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

6) брати участь у справах, діяти в судах України від імені членів Кабінету Міністрів України: Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів (які не очолюють міністерств) та Міністра юстиції України, як суб’єктів владних повноважень, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

7) брати участь у справах, діяти в судах України від імені структурних підрозділів Міністерства юстиції України, комісій, інших органів, утворених при Міністерстві юстиції України, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

8) брати участь у справах, діяти в судах України від імені Державної пенітенціарної служби України з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

9) брати участь у справах, діяти від імені Міністерства юстиції України, як органу, якому надано право звертатися до суду в інтересах іноземних осіб під час розгляду справ у судах України у випадках, передбачених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, в тому числі з правом підписання та подання позову, повної або часткової відмови від позову, зміни позову, відкликання позову, визнання позову, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, оскарження судових рішень та сплати судових витрат, досягнення примирення, укладення мирової угоди;

10) брати участь у справах, діяти в судах України від імені міжрегіонального управління,  з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом підписання та подання позову, повної або часткової відмови від позову, зміни позову, відкликання позову, визнання позову, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, оскарження судових рішень та сплати судових витрат, досягнення примирення, укладення мирової угоди;

11) брати участь у справах, діяти в судах України від імені посадових та службових осіб міжрегіонального управління, як суб’єктів владних повноважень з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом підписання та подання позову, повної або часткової відмови від позову, зміни позову, відкликання позову, визнання позову, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, оскарження судових рішень та сплати судових витрат, досягнення примирення, укладення мирової угоди;

12) представляти інтереси міжрегіонального управління, його посадових осіб в органах, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді, з правом звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді;

13) представляти інтереси Міністерства юстиції України, Кабінету Міністрів України та їх посадових осіб, міжрегіонального управління держави, у випадках передбачених законом, на стадії виконавчого провадження в межах компетенції сектору;

14) представляти Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції України, міжрегіональне управління та їх посадових осіб, державу, у випадках, передбачених законом, інших осіб, правове забезпечення яких відноситься до компетенції сектору: в судах України, інших органах влади, з питань, що належать до компетенції сектору;

15) представляти інтереси міжрегіонального управління під час досудового врегулювання спорів в межах компетенції сектору;

16) засвідчувати копії документів, що підтверджують повноваження (накази, положення, інструкції тощо);

17) засвідчувати копії документів, що подаються до суду, до органів, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді.

Головні спеціалісти сектору мають право:

1) брати участь у справах, діяти в судах України від імені Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та їх посадових осіб з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

2) брати участь у справах, діяти в судах України від імені держави,  у випадках, передбачених законом, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

3) брати участь у справах, діяти в судах України в інтересах держави, від імені Міністерства юстиції України, при зверненні до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

4) брати участь у справах, діяти в судах України від імені заступника Міністра юстиції України – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

5) брати участь у справах, діяти в судах України від імені посадових та службових осіб Міністерства юстиції України, як суб’єктів владних повноважень, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

6) брати участь у справах, діяти в судах України від імені членів Кабінету Міністрів України: Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів (які не очолюють міністерств) та Міністра юстиції України, як суб’єктів владних повноважень, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

7) брати участь у справах, діяти в судах України від імені структурних підрозділів Міністерства юстиції України, комісій, інших органів, утворених при Міністерстві юстиції України, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

8) брати участь у справах, діяти в судах України від імені Державної пенітенціарної служби України з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

9) брати участь у справах, діяти від імені Міністерства юстиції України, як органу, якому надано право звертатися до суду в інтересах іноземних осіб під час розгляду справ у судах України у випадках, передбачених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом подання позову, оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

10) брати участь у справах, діяти в судах України від імені міжрегіонального управління, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

11) брати участь у справах, діяти в судах України від імені посадових та службових осіб міжрегіонального управління, як суб’єктів владних повноважень з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

12) представляти інтереси міжрегіонального управління, його посадових осіб в органах, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді, з правом звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді;

13) представляти інтереси Міністерства юстиції України, Кабінету Міністрів України та їх посадових осіб, міжрегіонального управління держави, у випадках передбачених законом, на стадії виконавчого провадження в межах компетенції сектору;

14) представляти Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції України, міжрегіональне управління та їх посадових осіб, державу, у випадках, передбачених законом, інших осіб, правове забезпечення яких відноситься до компетенції сектору: в судах України, інших органах влади, з питань, що належать до компетенції сектору;

15) представляти інтереси міжрегіонального управління під час досудового врегулювання спорів в межах компетенції сектору;

16) засвідчувати копії документів, що підтверджують повноваження (накази, положення, інструкції тощо);

17) засвідчувати копії документів, що подаються до суду, до органів, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді.

Керівництво сектору

 1.  Сектор очолює завідувач сектору судової роботи та міжнародного співробітництва відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – завідувач сектору), який забезпечує виконання завдань і функцій, окреслених Положенням про сектор судової роботи та міжнародного співробітництва відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 2. Завідувач сектору контролює, організовує роботу сектору відповідно до планів роботи, заходів та доручень.
 3. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований начальнику відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 4. Призначення на посаду завідувача сектору здійснюється наказом начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), відповідно до Закону України «Про державну службу» на конкурсній основі або поза конкурсом у випадках визначених чинним законодавством. Звільнення з посади здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» наказом начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 5. Завідувач сектору у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами з питань, віднесених до компетенції відділу, цим Положенням та наказами (дорученнями) начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 6. На посаду завідувача сектору призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Право» галузі знань «Право», спеціальністю «Міжнародне право» галузі знань «Міжнародні відносини», має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.
 7. Завідувач сектору має навички роботи на комп’ютері та знає програмні засоби, необхідні для виконання поставлених завдань, володіє знаннями з питань, віднесених до компетенції сектору, правилами техніки безпеки, пожежної безпеки та гігієни праці.

Організація роботи сектору

 1.  Сектор здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи сектору судової роботи та міжнародного співробітництва відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), затверджених у встановленому порядку.
 2. Сектор організовує роботу у тісній взаємодії з іншими структурними підрозділами Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 3. Працівники сектору здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 4. Завідувач сектору, на час відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо), заміщається головним спеціалістом сектору, який тимчасово призначається наказом Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

У випадку відсутності завідувача сектору у зв’язку з відрядженням, відпусткою, хворобою чи з інших причин його обов’язки виконує головний спеціаліст або особа, визначена наказом керівника Північно-Східного міжрегіонального управління  Міністерства юстиції (м. Суми).

VII. Взаємовідносини сектору

 1.  Сектор взаємодіє з судами, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями з питань, що відносяться до компетенції сектору.
 2. Сектор взаємодіє з іншими структурними підрозділами Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) та його територіальними органами юстиції з питань, що відносяться до компетенції сектору.