Сайт працює у тестовому режимі

1. Кодекс законів про працю України

2. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015

3. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби» від 25.03.2016 № 229

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 № 15

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25.03.2016 № 246

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці працівників державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів» від 11.09.2007 № 1123

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку працівників і військовозобов’язаних» від 07.12.2016 № 921

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» від 20.04.2016 № 306

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування» від 06.04.2016 № 271

11.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток» від 06.04.2016 № 270

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки» від 25.03.2016 № 230

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 13.06.2000 № 950

14. Наказ Національного агентства з питань державної служби «Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців» від 22.03.2016 № 64

15. Наказ Національного агентства з питань державної служби «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В» від 06.04.2016 № 72

16. Наказ Національного агентства з питань державної служби «Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку» від 25.03.2016 № 457/28587

17.  Наказ Національного агентства з питань державної служби «Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами» від 25.03.2016 № 456/28586

18. Наказ Національного агентства з питань державної служби «Про затвердження Порядку стажування державних службовців» від 03.03.2016 № 48

19. Наказ Національного агентства з питань державної служби «Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу» від 03.03.2016 № 47

20. Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» від 29.07.1993 № 58

21. Про затвердження Інструкції про службові посвідчення працівників системи Міністерства юстиції України

22. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування»

23. Наказ Міністерства юстиції України від 21.09.2017 № 2952/5 «Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату Міністерства юстиції України та його територіальних органів»

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» 

25. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 27.11.2017 № 237  «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»»

26. Закон України «Про очищення влади» від 16.09.2014 

27.  Постанова Кабінету міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» 

28. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

30. Наказ Національного агентства України з питань державної служби 30 серпня 2017 року № 178 (зі змінами, внесеними наказом НАДС від 26 вересня 2017 року № 191) «Перелік тестових питань на знання законодавства та варіанти відповідей (із зазначенням правильної відповіді)»