Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
Начальник відділу з питань нотаріату у Чернігівській області Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Шерман Олег Семенович (0462) 67-28-69

14000, м.Чернігів,

проспект Миру, 43

oblnotar@cn.minjust.gov.ua

Заступник начальника відділу з питань нотаріату у Чернігівській області Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)  Мирошник Ірина  Миколаївна (0462) 67- 67-52

14000, м.Чернігів,

проспект Миру, 43

n.avramenko@cn.minjust.gov.ua

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань нотаріату у Чернігівській області

Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

 

І. Загальні положення

 1. Відділ з питань нотаріату у Чернігівській області Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Відділ з питань нотаріату у Чернігівській області) є структурним підрозділом Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 2. Відділ з питань нотаріату у Чернігівській області у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про нотаріат», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, наказами начальника Північно – Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, Положенням про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, Положенням про Управління нотаріату Північно – Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, а також даним Положенням.
 3. Відділ з питань нотаріату у Чернігівській області підпорядковується начальнику Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
 4. Положення про відділ з питань нотаріату у Чернігівській області затверджується наказом міжрегіонального управління. Зміни і доповнення до Положення про відділ з питань нотаріату у Чернігівській області Управління нотаріату вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

ІІ. Основні завдання відділу з питань нотаріату у Полтавській області

 1. Реалізація державної правової політики у галузі діяльності установ нотаріату, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, забезпечення захисту прав людини і громадянина у сфері діяльності нотаріату.
 2. Здійснення міжнародно – правового співробітництва в межах повноважень.
 3. Організація роботи установ нотаріату, перевірка їх діяльність та вжиття заходів до її поліпшення.
 4. Організація роботи з кадрами в установах нотаріату, підвищення їх кваліфікації.
 5. Організація розгляду звернень громадян з нотаріальних питань, що надходять до міжрегіонального управління та узагальнення результатів їх розгляду.
 6. Здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних; забезпечення надання методологічної , методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
 7. Здійснення аналітичної та організаційної роботи щодо діяльності установ нотаріату, їх методичне забезпечення.

ІІІ. Функції відділу з питань нотаріату у Чернігівській області

 1. Організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних, приватних нотаріусів та уповноважених на це посадових осіб органу місцевого самоврядування (далі – уповноважені особи), контролює дотримання нотаріусами, уповноваженими особами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства.
 2. Забезпечує та контролює діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів.
 3. Здійснює облік уповноважених осіб, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця уповноваженої особи.
 4. Визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса.
 5. Організовує стажування уповноважених осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю з питань оформлення спадкових прав.
 6. Контролює обіг спеціальних бланків нотаріальних документів.
 7. Контролює своєчасність та правильність внесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату та своєчасність та правильність унесення уповноваженими особами записів до Спадкового реєстру.
 8. Зупиняє, припиняє діяльність приватних нотаріусів, готує обґрунтовані подання до Міністерства юстиції України щодо анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.
 9. Уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на заняття нотаріальною діяльністю.
 10. Уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб, приватна нотаріальна діяльність яких не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю і які не працювали нотаріусами, консультантами державної нотаріальної контори чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів, не були посадовими особами, які здійснюють керівництво та контроль за діяльністю нотаріату та які повинні підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому чинним законодавством, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності.
 11. Забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 12. Здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів та уповноважених осіб роз’яснення в межах своєї компетенції, готує пропозиції щодо його вдосконалення.
 13. Забезпечує і контролює виконання міжнародно – правових договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних справах в межах компетенції, а також конвенцій та угод щодо діяльності установ нотаріату.
 14. Вносить пропозиції щодо розміру плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру та забезпечує організаційне керівництво цією роботою.
 15. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, пов’язаних з роботою підвідомчих установ нотаріату, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян.
 16. У встановленому порядку здійснює збір та узагальнення статистичної звітності про роботу установ нотаріату. Звітує перед Міністерством юстиції України про діяльність установ нотаріату.
 17. Організовує і проводить конференції, семінари, інші заходи, сприяє підвищенню кваліфікації нотаріусів.
 18. Здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги (далі – суб’єкти первинного фінансового моніторингу), шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних.
 19. Здійснює регулювання з урахуванням політики, процедур та систем контролю оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу (нотаріусами, адвокатами, особами, які надають юридичні послуги), та зменшення ризиків під час їх діяльності у цій сфері;
 20. Інформує Міністерство юстиції України з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення; подає (за наявності) Міністерства юстиції України інформацію про припинення діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу; забезпечує зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів; одержує від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання ним функцій з регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
 21. Вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів для їх усунення.
 22. Застосовує санкції до суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 23. Забезпечує роботу комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
 24. Готує статті, інформації, роз’яснення для публікацій у ЗМІ з питань діяльності відділу з питань нотаріату у Чернігівській області.
 25. Здійснює інші функції, що відповідно до чинного законодавства покладені на структурні підрозділи міжрегіональних органів юстиції з питань нотаріату.

 

IV. Права та обов’язки відділу з питань нотаріату у Чернігівській області

 1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції.
 2. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.
 3. Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на відділ з питань нотаріату у Чернігівській області завдань.
 4. Залучати в установленому порядку до перевірок роботи установ нотаріату та приватних нотаріусів завідувачів державних нотаріальних контор, кваліфікованих нотаріусів з інших нотаріальних округів, а також представників відділень Нотаріальної палати України за їхньою згодою.
 5. Вносити начальнику Управління нотаріату пропозиції щодо організації діяльності та з питань удосконалення роботи з метою забезпечення належного виконання завдань, покладених на відділ з питань нотаріату у Чернігівській області.
 6. Доводити до відома Управлінням нотаріату доповідні та аналітичні записки щодо реалізації покладених на відділ завдань, а також з інших питань, що належать до компетенції відділу з питань нотаріату у Чернігівській області.
 7. Здійснювати перевірки в установах нотаріату та приватних нотаріусів областей.
 8. Здійснювати перевірки суб’єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги.

V. Керівництво відділу з питань нотаріату у Чернігівській області 

 1. Відділ з питань нотаріату у Чернігівській області очолює начальник відділу з питань нотаріату у Чернігівській області Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – начальник відділу з питань нотаріату), який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 2. Начальник відділу з питань нотаріату:

1) забезпечує виконання завдань і функцій покладених на відділ з питань нотаріату у Чернігівській області, відповідно до цього Положення;

2) вносить начальнику Управління нотаріату пропозиції щодо заохочення працівників відділу з питань нотаріату у Чернігівській області або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

3) забезпечує виконання доручень начальника Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), Першого заступника начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), начальника міжрегіонального управління юстиції та його заступників, Міністерства юстиції України,

4) організовує, спрямовує та контролює роботу відділу з питань нотаріату у Чернігівській області відповідно до цього Положення та планів роботи міжрегіонального управління юстиції, про що звітує начальнику Управління нотаріату, Першому заступнику начальника міжрегіонального управління юстиції та начальнику міжрегіонального управління юстиції;

4) забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни працівниками відділу з питань нотаріату у Чернігівській області;

5) розробляє посадові інструкції працівників відділу з питань нотаріату у Чернігівській області, розподіляє між ними обов’язки та визначає їх повноваження і ступінь відповідальності;

7) проводить оперативні наради з питань, що пов’язані з діяльністю Управління нотаріату;

8) звітує перед начальником міжрегіонального управління про виконання покладених на Управління нотаріату завдань та планів роботи;

9) організовує розгляд та виконання документів, які надходять до Центрального відділу з питань нотаріату;

10) організовує роботу щодо первинного розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію та іншої кореспонденції;

11) здійснює інші повноваження відповідно до норм чинного законодавства.

 1. У випадку відсутності начальника відділу з питань нотаріату у Чернігівській області у зв’язку з хворобою, відпусткою чи з інших причин, обов’язки начальника відділу з питань нотаріату у Чернігівській області виконує головний спеціаліст відділу з питань нотаріату у Чернігівській області Управління нотаріату.

VI. Організація роботи відділу з питань нотаріату у Чернігівській області

 1. Відділу з питань нотаріату у Чернігівській області здійснює свою роботу відповідно до планів роботи Управління нотаріату, затверджених належним чином.
 2. Відділу з питань нотаріату у Чернігівській області організовує роботу у взаємодії з іншими структурними підрозділами міжрегіонального управління.
 3. Працівники відділу з питань нотаріату у Чернігівській області здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником міжрегіонального управління.
 4. Відділ з питань нотаріату у Чернігівській області складає графіки проведення перевірок організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, надає пропозиції щодо складу комісії.

VII. Взаємовідносини відділу з питань нотаріату у Чернігівській області

 1. Відділ з питань нотаріату у Чернігівській області взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до компетенції Управління нотаріату.
 2. відділу з питань нотаріату у Чернігівській області взаємодіє зі структурними підрозділами міжрегіонального управління з питань, віднесених до компетенції відділу з питань нотаріату у Чернігівській області.