Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
Начальник відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації Управління державної реєстрації Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Вишняк
Тетяна Анатоліївна
(0542) 78-06-67

40000, м. Суми,

вул. Петропавлівська, 75

info_udr@sm.minjust.gov.ua

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації Управління державної реєстрації Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

 

(заголовок зі змінами, внесеними згідно з наказом Північно-Східного

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) від 07.12.2020 № 373/7)

 

 І. Загальні положення

 1. Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації Управління державної реєстрації Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Відділ) є структурним підрозділом Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Північно-Східне міжрегіональне управління), що забезпечує реалізацію повноважень, визначених Законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закони), Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1128 (далі – Порядок).

(пункт 1 розділу I зі змінами, внесеними згідно з наказом Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) від 07.12.2020 № 373/7 )

 

 1. Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику Управління державної реєстрації Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (надалі – Управління державної реєстрації).
 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, наказами Північно-Східного міжрегіонального управління, цим Положенням, та іншими нормативно –правовими актами.
 3. Документування діяльності Відділу здійснюється державною мовою.


ІІ. Основні завдання Відділу

 1.  Розглядає скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації прав та приймає обов’язкові до виконання рішення у сфері державної реєстрації.
 2. Здійснює у випадках та у спосіб, передбачені законодавством, організаційне забезпечення діяльності Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації.
 3. Забезпечує відповідно до законодавства виконання рішень Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, прийнятих за результатами розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

(пункти 2,3 розділу II зі змінами, внесеними згідно з наказом Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) від 07.12.2020 № 373/7)


III. Функції Відділу

 1. Здійснює у випадках та у спосіб, передбачені законодавством, організаційне забезпечення діяльності Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації (далі – Колегія), підготовку матеріалів для розгляду Колегії, підготовку на основі протоколу засідання Колегії проекту висновку  Колегії та проекту наказу Північно-Східного міжрегіонального управління, а також забезпечує відповідно до законодавства виконання рішень Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, прийнятих за результатами розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

(пункт 1 розділу III зі змінами, внесеними згідно з наказом Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) від 07.12.2020 № 373/7)

 1. Розглядає відповідно до Закону України «Про звернення громадян» заяви (клопотання), скарги, пропозиції (зауваження) у сфері державної реєстрації.
 2. Складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 3. Готує обґрунтовані подання на розгляд Міністерству юстиції України щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
 4. Готує звітність, що стосується роботи Відділу.
 5. Готує пропозиції, щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу у сфері державної реєстрації.
 6. Вживає заходи в межах повноважень щодо ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій.
 7. За дорученням начальника приймає участь в організації роботи з підготовки та підвищення кваліфікації органів державної влади, місцевого самоврядування, державних реєстраторів з питань державної реєстрації, бере участь у відповідних нарадах та семінарах.
 8. Бере участь у проведенні прийому громадян Північно-Східним міжрегіональним управлінням, надає правову допомогу та консультації громадянам, що надходять на телефон «гарячої лінії» з питань, що належать до компетенції Відділу.
 9. Забезпечує розгляд запитів на публічну інформацію та доступ до публічної інформації з питань, що належать до компетенції Відділу.
 10. Забезпечує у межах своєї компетенції, не розголошення працівниками відділу персональних даних осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню.
 11. Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

 

ІV. Права та обов’язки Відділу

 1. Відділ має право:

1) одержувати безкоштовно в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій та підприємств усіх форм власності та їх посадових осіб, структурних підрозділів Північно-Східного міжрегіонального управління, нотаріусів інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань та функцій;

2) ініціювати та за дорученням керівництва брати участь у нарадах та інших заходах з питань, які належать до його компетенції, що проводяться в Північно-Східному міжрегіональному управлінні та в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, установах, організаціях та підприємствах;

3) мати доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій та інших державних реєстрів, з метою виконання функцій, визначених цим Положенням;

4) представляти Північно-Східне міжрегіональне управління в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Відділу, а також представляти інтереси Північно-Східного міжрегіонального управління у судах України;

5) користуватись в межах компетенції наявними інформаційними базами Міністерства юстиції України;

6) залучати представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для участі у розгляді питань, що належать до компетенції Відділу;

7) ознайомлюватись з матеріалами реєстраційних та облікових справ, сформованих за результатами розгляду заяв у сфері державної реєстрації, та іншими документами, необхідними для підготовки матеріалів з питань розгляду скарг, звернень у сфері державної реєстрації;                                                                                         

8) готувати пропозиції з питань організації роботи Відділу.

 1. Відділу здійснює свою діяльність з дотримуватись вимог законодавства України, вимог даного Положення, правил внутрішнього службового розпорядку, реалізовує державну політику у сфері державної реєстрації.

V. Керівництво Відділу

 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Північно-Східного міжрегіонального управління за поданням начальника Управління державної реєстрації.
 2. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Право», «Міжнародне право», має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.
 3. Начальник Відділу:

 1) очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Відділу;

 2) забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Мінюсту, доручень Міністра юстиції України, керівника Північно-Східного міжрегіонального управління та Управління державної реєстрації Північно-Східного міжрегіонального управління;

3) відповідає за виконання покладених на Відділ завдань та здійснення ним своїх повноважень;

4) організовує та контролює роботу Відділу;

5) розподіляє обов’язки між працівниками Відділу Управління державної реєстрації та розробляє їх посадові інструкції;

6) має доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій та інших державних реєстрів, з метою виконання функцій, визначених цим Положенням;

7) готує подання на працівників Відділу за бездоганну та ефективну державну службу, для заохочення, підвищення рангів державних службовців або притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) планує роботу Відділу та забезпечує належний і своєчасний стан виконання запланованих заходів;

9) звітує про роботу Відділу перед начальником Управління державної реєстрації Північно-Східного міжрегіонального управління;

10) представляти Північно-Східне міжрегіональне управління в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Відділу, а також представляти інтереси Північно-Східного міжрегіонального управління у судах України;

11) бере участь у нарадах та інших заходах, що проводяться Північно-Східним міжрегіональним управлінням, підготовці відповідних документів і матеріалів, що належать до компетенції Відділу;

12) в установленому порядку організовує розгляд звернень (скарг, пропозицій), запитів на публічну інформацію та юридичних осіб, що надходять до Відділу;

13) організовує та контролює ведення діловодства у Відділі;

14) здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу вимог законодавства з питань захисту конфіденційної інформації;

15) повинен дотримуватись вимог антикорупційного законодавства;

16) виконує інші завдання у тому числі доручення, покладені на нього начальником Управління державної реєстрації.

 

 

VI. Організація роботи Відділу

 1.  На посади працівників Відділу призначаються в установленому порядку громадяни України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «Б» Північно-Східного міжрегіонального управління або в іншому, визначеному законодавством порядку.
 2. Робота Відділу регламентується Положеннями про Відділ та Управління державної реєстрації.
 3. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи, затверджених начальником Північно-Східного міжрегіонального управління.
 4. Порядок організації роботи Відділу визначається правилами внутрішнього службового розпорядку та затвердженим графіком роботи Відділу.
 5. Працівники Відділу здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, затверджених належним чином.
 6. Працівники Відділу виконують обов’язки начальника Відділу та спеціалістів Відділу у разі їх відсутності (відпустка, хвороба, відрядження, тощо).

 

VII. Взаємовідносини Відділу

 1. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами Північно-Східного міжрегіонального управління, а також з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктами надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з питань, віднесених до його компетенції.
 2. Взаємодіє з державними підприємствами Міністерства юстиції України.