Сайт працює у тестовому режимі

РОЗМІРИ

плати за надання додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру 

державними нотаріусами Полтавської області

 

з/п
Найменування послуги Одиниця виміру Вартість послуги з ПДВ, грн Код послуги
1 2 3 4 5
І. Послуги правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями
1. Консультації правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, з питань:
1) укладення договорів відчуження нерухомого майна (житлового будинку (часток), квартири (часток), гаража (часток) тощо); одна консультація 178,00 1.1.1
2) укладення договорів довічного утримання (догляду); одна консультація 178,00 1.1.2
3)

укладення договорів відчуження нежитлового приміщення (часток);

 одна консультація 127,00 1.1.3
4) укладення договорів відчуження земельної ділянки (часток); одна консультація 178,00 1.1.4
5) укладення договорів відчуження рухомого майна; одна консультація 127,00 1.1.5
6) укладення договорів відчуження об’єктів незавершеного будівництва; одна консультація 152,00 1.1.6
7) укладення договорів відчуження державного (комунального) майна у процесі приватизації, придбання майна за державні кошти; одна консультація 178,00 1.1.7
8) укладення шлюбних договорів; одна консультація 152,00 1.1.8
9) укладення договору подружжя про надання утримання; одна консультація 178,00 1.1.9
10) укладення попередніх договорів, договорів найму, позички, ренти, комісії, управління майном, застави (іпотеки), поруки, доручення, про спільну діяльність, зміни черговості спадкування, на управління спадщиною, договорів про внесення змін до договору, договорів про розірвання правочину та інших цивільно-правових договорів; одна консультація 152,00 1.1.10
11) представництва за довіреністю; одна консультація 89,00 1.1.11
12) скасування довіреності; одна консультація 89,00 1.1.12
13) посвідчення заповітів; одна консультація 178,00 1.1.13
14) спадкування та вимог до документів, необхідних для оформлення спадкових прав; одна консультація 178,00 1.1.14
15) вжиття заходів до охорони спадкового майна; одна консультація 178,00 1.1.15
16) встановлення опіки над майном фізичної особи, визнаної судом безвісно відсутньою; одна консультація 178,00 1.1.16
17) виділу частки в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя; одна консультація 152,00 1.1.17
18) оформлення придбання нерухомого майна з прилюдних торгів; одна консультація 216,00 1.1.18
19) видачі дубліката документа; одна консультація 152,00 1.1.19
20) засвідчення вірності копії (фотокопії) документу та виписок з нього; одна консультація 64,00 1.1.20
21) накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації; одна консультація 178,00 1.1.21
22) засвідчення справжності підпису на документах; одна консультація 152,00 1.1.22
23) передачі заяв фізичних та юридичних осіб, посвідчення фактів; одна консультація 76,00 1.1.23
24) прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів; одна консультація 127,00 1.1.24
25) вчинення виконавчих написів на документах; одна консультація 178,00 1.1.25
26) вчинення морських протестів; одна консультація 127,00 1.1.26
27) створення юридичних осіб та установчих документів юридичних осіб; одна консультація 152,00 1.1.27
28) проведення процедур санації, ліквідації та банкрутства юридичної особи; одна консультація 152,00 1.1.28
29) оформлення документів для дії за кордоном; одна консультація 216,00 1.1.29
30) сімейного законодавства; одна консультація 152,00 1.1.30
31) земельного законодавства; одна консультація 152,00 1.1.31
32) вексельного законодавства; одна консультація 152,00 1.1.32
33) податкового законодавства щодо нарахування доходів (прибутків) при посвідченні договорів купівлі-продажу, міни, дарування нерухомого та рухомого майна; одна консультація 216,00 1.1.33
34) з інших правових питань. одна консультація 89,00 1.1.34
2. Проведення правового аналізу юридичного змісту документів на їх відповідність чинному законодавству за зверненнями фізичних та юридичних осіб стосовно:
1) засвідчення вірності копій документів та виписок з них; один документ 89,00 1.2.1
2) оформлення спадкових прав на: один документ    
нерухоме майно; 216,00 1.2.2.1
рухоме майно. 216,00 1.2.2.2
3) посвідчення правочинів відчуження майна за участю фізичних осіб: один документ    
нерухомого; 216,00 1.2.3.1
рухомого. 216,00 1.2.3.2
4) посвідчення правочинів відчуження майна за участю юридичних осіб: один документ    
нерухомого; 254,00 1.2.4.1
рухомого. 254,00 1.2.4.2
5) вчинення виконавчих написів, протестів векселів, морських протестів; один документ 254,00 1.2.5
6) документів з перекладом, зробленим перекладачем. один документ 102,00 1.2.6
3. Письмова довідка з питань діючого законодавства. одна довідка 216,00 1.3
ІІ. Послуги інформаційно-технічного характеру, які надаються державними нотаріусами державних нотаріальних контор та державним нотаріальним архівом
1. Послуги технічного характеру.
1) виготовлення (друкування) документів (правочинів, свідоцтв, тощо); одна сторінка 54,00 2.1.1
2) виготовлення (друкування) дубліката документа. одна сторінка 54,00 2.1.2
3) виготовлення копій документів: одна сторінка    
з використанням копіювальної техніки; 16,00 2.1.3.1
з використанням комп’ютерної техніки. 22,00 2.1.3.2
4) складання проекту договору відчуження нерухомого майна; один проект 232,00 2.1.4
5) складання проекту договору відчуження рухомого майна; один проект 232,00 2.1.5
6) складання проекту договору найму (оренди); один проект 232,00 2.1.6
7) складання проекту договору застави майна, іпотеки; один проект 232,00 2.1.7
8) складання проекту договору позички, ренти, довічного утримання, комісії, управління майном, поруки, доручення, про спільну діяльність, зміни черговості спадкування, на управління спадщиною, договору про внесення змін до договору, договору про розірвання правочину та інших цивільно-правових договорів; один проект 232,00 2.1.8
9) складання проекту заповіту: один проект    
простого; 134,00 2.1.9.1
при свідках; 116,00 2.1.9.2
подружжя; 134,00 2.1.9.3
секретного; 134,00 2.1.9.4
із заповідальним відказом; 134,00 2.1.9.5
із призначенням виконавця заповіту; 134,00 2.1.9.6
із встановленням сервітуту. 134,00 2.1.9.7
10) складання проекту довіреності: один проект    
на розпорядження майном; 72,00 2.1.10.1
на представництво інтересів; 72,00 2.1.10.2
на розпорядження вкладами; 72,00 2.1.10.3
на отримання пенсій; 36,00 2.1.10.4
на вчинення інших дій. 72,00 2.1.10.5
11) складання проекту згоди одного з подружжя на укладення правочину щодо розпорядження майном;   81,00 2.1.11
12) складання проекту заяв: один проект    
на прийняття спадщини; 98,00 2.1.12.1
про відмову від прийняття спадщини; 98,00 2.1.12.2
видачу свідоцтва про право на спадщину; 98,00 2.1.12.3
про скасування заповіту; 98,00 2.1.12.4
про скасування довіреності; 98,00 2.1.12.5
про згоду на поїздки за кордон; 98,00 2.1.12.6
на виїзд за кордон на постійне місце проживання; 134,00 2.1.12.7
про згоду на зміну громадянства; 170,00 2.1.12.8
про відмову співвласника від переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності; 125,00 2.1.12.9
про видачу дубліката документа; 98,00 2.1.12.10
про вихід зі складу засновників господарських товариств; 98,00 2.1.12.11
інших заяв. 98,00 2.1.12.12
13) складання проекту запиту до фінансових установ про наявність грошових вкладів; один проект 134,00 2.1.13
14) складання проекту запиту про витребовування відомостей, документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії; один проект 98,00 2.1.14
15) складання проекту позовної заяви про продовження строку на прийняття спадщини. один проект 427,00 2.1.15
2. Інші послуги
1) виїзд нотаріуса для вчинення нотаріальних дій за межі робочого місця (без врахування транспортних витрат); один виїзд 609,00 2.2.1
2) розшук документів в нотаріальному архіві (архіві державної нотаріальної контори); одна справа 77,00 2.2.2
3) направлення нотаріальних документів: один документ    
поштою; 51,00 2.2.3.1
нарочним. 177,00 2.2.3.2
4) надання послуг з нарахування податкових зобов’язань при посвідченні договорів купівлі-продажу, міни нерухомого майна. при посвідченні одного договору 77,00 2.2.4
ІІІ. Послуги, які надаються державним нотаріальним архівом як архівною установою
1. Підготовка довідок на запити фізичних та юридичних осіб за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. одна довідка 115,00 3.1
2. Палітурні та картонажні роботи, картонування справ. одна справа 113,00 3.2
3. Підготовка історичних довідок на архівні фонди та передмов до описів справ. одна довідка та одна передмова 146,00 3.3
4. Технічне опрацювання документів поданих фондоутворювачами. опрацювання документів одного фондо- утворювача 267,00 3.4
5. Підготовка до складання описів справ та довідкового апарату до описів, номенклатури справ, актів про вилучення та знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню, актів про нестачу документів. один документ 267,00 3.5
6. Консультування з питань упорядкування нотаріальних документів та передачі їх на зберігання в архів. одна консультація 213,00 3.6
7. Консультація з питань ведення обліку архівних документів, забезпечення їх збереженості та з інших питань архівної справи. одна консультація 213,00 3.7
  • Від сплати за надання правової допомоги звільняються особи, визначені у п. 3.3 розділу ІІІ Положення про роботу державних нотаріальних контор Полтавської області по наданню додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, затвердженого наказом Головного управління юстиції у Полтавській області від 09 червня 2009 року № 278/5, зареєстрованого Головним управлінням юстиції 09 червня 2009 року № 30/1468 (із змінами).