Сайт працює у тестовому режимі

 1. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VIII
 2. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
 3. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 № 1699-V
 4. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 №1698-VII
 5. Закон України «Про очищення влади» від 16.09.2014 №1682-VII
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації «Закону України «Про очищення влади»  від 16.10.2014 №563
 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 8. Кримінальний кодекс України
 9. Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 № 102/20
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» від 16.11.2011 № 1195
 11. Постанова Кабінету Міністрів України«Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України “Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 13.06.2000 № 950
 12. Наказ Міністерства юстиції України  «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» від 16.10.2014 року № 1280/26057
 13. Наказ Національного агентства України з питань державної служби«Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» від 05.08.2016 № 158
 14. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату Міністерства юстиції України та його територіальних органів» від 21.09.2017  № 2952/5
 15. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»
 16. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3 «Про  функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»
 17. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»
 18. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 20 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»
 19. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»
 20. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.07.2017  № 317 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції».
 21. Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування
 22. Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, затверджене рішенням Національного агентства від 09.02.2018 № 166
 23. Вимоги до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюється повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджені наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20
 24. Антикорупційна програма Міністерства юстиції України на 2018-2020 роки