Сайт працює у тестовому режимі

Для державної реєстрації створення організації роботодавців:

 • Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (Форма 4)
 • протокол установчого з’їзду (конференції) роботодавців
 • реєстр осіб, які брали участь в установчому з’їзді (конференції) роботодавців
 • статут організації роботодавців
 • відомості про керівні органи організації роботодавців
 • відомості про особу (осіб), яка має право представляти організацію роботодавців для здійснення реєстраційних дій

Для державної реєстрації змін до відомостей про організацію роботодавців:

 • заява Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (Форма 4)
 • протокол засідання уповноваженого органу організації роботодавців про зміни
 • реєстр учасників, які брали участь в засіданні уповноваженого органу організації роботодавців
 • документ про сплату адміністративного збору
 • статут в новій редакції – у разі внесення змін до статусу
 • відомості про керівні органи організації роботодавців – у разі внесення змін до складу керівних органів
 • копія заяви про зупинення (припинення) членом керівного органу (крім керівника) членства до відповідних статутних органів організації роботодавців з відміткою про її прийняття – у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у організації роботодавців

Для державної реєстрації рішення про припинення організації роботодавців, прийнятого відповідним органом організації роботодавців:

 • рішення з’їзду (конференції) організації роботодавців про її припинення
 • документ, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, строк заявлення кредиторами своїх вимог, – у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні з’їзду (конференції) організації роботодавців про припинення

Для державної реєстрації припинення організації роботодавців в результаті його ліквідації на підставі рішення про припинення, прийнятого відповідним органом організації роботодавців, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами:

 • Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (Форма 4)
 • довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню