Сайт працює у тестовому режимі

Для державної реєстрації створення творчої спілки:

 • Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (Форма 4)
 • протокол загальних зборів (з’їзду, конференції) про утворення творчої спілки
 • реєстр осіб, які брали участь у загальних зборах (з’їзді, конференції) творчої спілки
 • статут творчої спілки
 • відомості про керівні органи творчої спілки
 • відомості про особу (осіб), яка має право представляти творчу спілку для здійснення реєстраційних дій
 • документ про сплату адміністративного збору

Для державної реєстрації змін до відомостей про творчу спілку:

 • Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (Форма 4)
 • рішення уповноваженого органу управління творчої спілки про зміни
 • реєстр учасників, які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління творчої спілки
 • документ про сплату адміністративного збору
 • статут в новій редакції – у разі внесення змін до статусу
 • відомості про керівні органи творчої спілки – у разі внесення змін до складу керівних органів
 • копія заяви про зупинення (припинення) членом керівного органу (крім керівника) членства до відповідних статутних органів творчої спілки з відміткою про її прийняття – у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у творчій спілці

Для державної реєстрації рішення про припинення творчої спілки, прийнятого відповідним органом творчої спілки:

 • рішення загальних зборів (з’їзду, конференції) творчої спілки про її припинення
 • документ, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, строк заявлення кредиторами своїх вимог, – у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні загальних зборів (з’їзду, конференції) творчої спілки про припинення

Для державної реєстрації припинення творчої спілки в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення, прийнятого відповідним органом творчої спілки, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами:

 • Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (Форма 4)
 • довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню