Сайт працює у тестовому режимі

Для державної реєстрації створення професійної спілки:

 • Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (Форма 4
 • протокол з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки
 • список учасників з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки
 • статут (положення) профспілки
 • відомості про керівні органи профспілки
 • відомості про особу (осіб), яка має право представляти профспілку для здійснення реєстраційних дій

Для державної реєстрації змін до відомостей про професійну спілку:

 • Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (Форма 4)
 • рішення уповноваженого органу управління профспілки про зміни
 • статут в новій редакції – у разі внесення змін до статусу
 • відомості про керівні органи профспілки – у разі внесення змін до складу керівних органів
 • копія заяви про зупинення (припинення) членом керівного органу (крім керівника) членства до відповідних статутних органів профспілки з відміткою про її прийняття – у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у профспілці

Для державної реєстрації рішення про припинення професійної спілки, прийнятого відповідним органом професійної спілки:

 • рішення відповідного органу профспілки про її припинення
 • документ, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, строк заявлення кредиторами своїх вимог, – у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні відповідного органу профспілки про припинення

Для державної реєстрації припинення професійної спілки в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення, прийнятого відповідним органом професійної спілки, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами:

 • Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (Форма 4)
 • довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню