Сайт працює у тестовому режимі

Структурне утворення політичної партії зі статусом юридичної особи
Для державної реєстрації створення структурного утворення політичної партії:

 • Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (Форма 4)
 • протокол установчих зборів (конференції) структурного утворення політичної партії
 • реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (конференції) структурного утворення політичної партії
 • Копія статуту політичної партії
 • документ, що підтверджує створення структурного утворення політичної партії, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє структурне утворення політичної партії
 • відомості про керівні органи структурного утворення політичної партії
 • відомості про особу (осіб), яка має право представляти структурне утворення політичної партії для здійснення реєстраційних дій

Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії:

 • Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (Форма 4
 • рішення уповноваженого органу управління структурного утворення політичної партії про зміни
 • реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління структурного утворення політичної партії
 • документ про сплату адміністративного збору
 • відомості про керівні органи структурного утворення політичної партії – у разі внесення змін до складу керівних органів
 • копія заяви про зупинення (припинення) членом керівного органу (крім керівника) членства до відповідних статутних органів політичної партії з відміткою про її прийняття – у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у структурному утворенні політичної партії

Для державної реєстрації рішення про припинення структурного утворення політичної партії, прийнятого відповідним органом управління:

 • рішення відповідного органу управління про припинення структурного утворення політичної партії
 • документ, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, строк заявлення кредиторами своїх вимог, – у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні відповідного органу управління про припинення

Для державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації на підставі рішення про припинення, прийнятого відповідним органом управління, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами:

 • Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (Форма 4
 • довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню

*статутом ПП може бути передбачено подання додаткових документів

 Структурне утворення політичної партії без статусу юридичної особи

Для державної реєстрації створення структурного утворення політичної партії:

 • Заява щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи (Форма 6)
 • копія статуту політичної партії
 • протокол установчих зборів (конференції) про утворення структурного утворення політичної партії
 • реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (конференції)
 • документ, що підтверджує створення структурного утворення політичної партії, відповідно до статуту політичної партії, на підставі якого воно діє

Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії:

 • Заява щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи (Форма 6)
 • рішення уповноваженого органу управління структурного утворення політичної партії про зміни
 • протоколу засідання керівного органу структурного утворення політичної партії, на якому відповідно до статуту політичної партії було скликано засідання вищого органу управління структурного утворення політичної партії
 • документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту політичної партії
 • відомості про керівні органи структурного утворення політичної партії – у разі внесення змін до складу керівних органів
 • копія заяви про зупинення (припинення) членом керівного органу (крім керівника) членства у структурному утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи, подана до відповідних статутних органів політичної партії з відміткою про її прийняття

Для державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії:

 • рішення уповноваженого органу управління, передбаченого статутом політичної партії, про саморозпуск або рішення відповідного державного органу про припинення структурного утворення політичної партії