Сайт працює у тестовому режимі

3 Листопада 2021

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми) з метою формування єдиної практики застосування законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно повідомляє наступне:

25 травня 2021 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 509 «Про запровадження експериментального проєкту щодо отримання державним реєстратором прав на нерухоме майно за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, що перебувають у розпорядженні комунальних підприємств бюро технічної інвентаризації на паперових носіях, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Відповідно до положень вказаної постанови державний реєстратор за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно формує запит в електронній формі та направляє його підприємству бюро технічної інвентаризації (далі – БТІ), яке здійснювало державну реєстрацію права власності на відповідне нерухоме майно. У відповідь на такий запит уповноважена особа БТІ створює в електронному виді форму відомостей про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно або ж форму про відсутність державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Враховуючи наведене, для забезпечення реалізації вказаних положень підприємствам БТІ слід звертатись до технічного адміністратора Державного реєстру прав – державного підприємства «Національні інформаційні системи» для підключення до відповідного Реєстру.

Крім того, 15 липня 2021 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» (далі – Закон), який набирає чинності 07 листопада 2021 року.

Згідно з положеннями статті 1 Закону електронна публічна послуга – це послуга, що надається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні, у тому числі адміністративна послуга (у тому числі в автоматичному режимі), яка надається з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем на підставі заяви (звернення, запиту), поданої в електронній формі з використанням інформаційнотелекомунікаційних систем (у тому числі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг), або без подання такої заяви (звернення, запиту).

З наведеного вбачається, що послуги у сфері державної реєстрації прав відповідно до вказаного Закону належать до публічних (електронних публічних) послуг.

Частиною другою статті 5 Закону встановлено, що у разі якщо законодавством для отримання публічної (електронної публічної) послуги вимагається подання документів та/або інформації, що не міститься в інформаційно-телекомунікаційних системах, які видані/створені або перебувають у володінні та/або користуванні, та/або розпорядженні суб’єкта надання публічних (електронних публічних) послуг, інших 2 органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, державних та комунальних підприємств, установ та організацій, такі документи та/або інформація не подаються, а в заяві (зверненні, запиті) про надання публічної (електронної публічної) послуги зазначаються відомості, необхідні для надання такої послуги, або до такої заяви додаються копії відповідних документів, засвідчені підписом суб’єкта звернення.

У такому випадку суб’єкт надання публічних (електронних публічних) послуг або програмні засоби відповідної інформаційно-телекомунікаційної системи в автоматичному режимі надсилають до суб’єкта, який видав документ (правонаступнику, а в разі його відсутності – суб’єкту, який забезпечує надання відповідної публічної (електронної публічної) послуги, відповідному державному нотаріальному архіву), запит щодо підтвердження видачі такого документа та/або достовірності відомостей через систему електронної взаємодії електронних ресурсів.

Суб’єкт, який видав документ (правонаступник, а в разі його відсутності – суб’єкт, який забезпечує надання відповідної публічної (електронної публічної) послуги), протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту щодо підтвердження видачі відповідного документа та/або достовірності відомостей підтверджує або заперечує видачу відповідного документа та/або достовірність відомостей з використанням системи електронної взаємодії електронних ресурсів або відповідної інформаційно-телекомунікаційної системи.

Підсумовуючи наведене, на сьогодні механізм обов’язкової передачі відомостей від підприємств БТІ на запити державних реєстраторів за допомогою інформаційних систем (програмного забезпечення Державного реєстру прав) визначено не лише на рівні постанови Кабінету Міністрів України, а і на рівні Закону, який, як зазначалось вище, набирає чинності з 07 листопада 2021 року.