Сайт працює у тестовому режимі

30 Червня 2020

ЩОДО ВИДАННЯ «ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ»

«Офіційний вісник України» – інформаційний бюлетень, офіційне друковане видання, що засноване та видається  Міністерством юстиції України  відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 “Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

Метою видання інформаційний бюлетень «Офіційний вісник України» є оперативне і повне забезпечення правовою інформацією органів державної влади, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян, упорядкування офіційного оприлюднення  нормативно-правових актів, забезпечення регулювання суспільних правовідносин на основі чинних актів, запобігання перекрученням їх змісту, визначення порядку набрання ними чинності.

Відповідно до Указу  Президента України від 10 червня 1997 року № 503 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» інформаційному бюлетеню «Офіційний вісник України» надано статус офіційного видання, в якому оприлюднюються державною мовою:

 • Закони України – не пізніш як у п’ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання Президентом України;
 • інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України – не пізніш як у п’ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку.

В інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» також публікуються:

 • постанови Кабінету Міністрів України після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (стаття 52 Закону України «Про Конституційний Суд України»);
 • рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України (стаття 44 та 94 Закону України «Про Конституційний Суд України»);
 • нормативно-правові акти Національного банку України (стаття 56 Закону України «Про Національний банк України»). Такі акти публікуються із зазначенням у примітці дати першого опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань або дати першого розміщення на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України;
 • нормативно-правові акти, видані (прийняті) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на виконання Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» (пункт 5 статті 5 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків»). Такі акти публікуються із зазначенням у примітці дати першого опублікування їх повного тексту в одному з періодичних друкованих видань або дати першого розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в мережі Інтернет;
 • накази міністерств, що є нормативно-правовими актами, після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (стаття 15 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»);
 • нормативно-правові акти Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12 Закону України «Про запобігання корупції»).

Відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 “Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» публікуються державною мовою: закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер; акти Конституційного Суду України; нормативно-правові акти Національного банку України; Міжнародні договори, що набрали чинності; нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про міжнародні договори України» в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» публікуються державною мовою чинні міжнародні договори України; акти про ратифікацію міжнародних договорів, про їх затвердження, прийняття, приєднання друкуються у відповідних розділах разом із текстами Міжнародних договорів, які є додатками до зазначених актів. Міжнародні договори, які набрали чинності для України, публікуються в окремому розділі із зазначенням дати підписання, дати набрання чинності та інформації про ратифікацію, затвердження, прийняття, приєднання (без текстів відповідних актів). У цьому самому розділі також публікуються відомості про внесення змін до міжнародних договорів України та про втрату чинності міжнародних договорів України.

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 84 «Питання оприлюднення рішень і рекомендацій Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом і Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом» в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» публікуються рішення і рекомендації Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом і Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом, у тому числі рішення і рекомендації, прийняті Комітетом у торговельному складі, у десятиденний строк з дня їх засвідчення секретарями зазначених органів.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності» в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» публікуються регуляторні акти, що не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Відповідно до статті 264 Кодексу адміністративного судочинства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» публікуються оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта, якщо цей акт був або мав бути опублікований в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».  Відповідно до статті 265 Кодексу адміністративного судочинства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» публікується резолютивна частина рішення суду про визначення нормативно-правового  акта протиправним та нечинним після набрання рішенням законної сили, якщо цей нормативно-правовий  акт був опублікований в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

Відповідно до рішення колегії Міністерстві юстиції України від 29 квітня 2004 року № 8 в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» публікуються рішення Європейського суду з прав людини.

Таким чином, інформаційний бюлетень «Офіційний вісник  України» – це єдине друковане видання, яке включає в себе повні офіційні тексти поточного законодавства України, аналогів якого в Україні немає.

Окрім журнальної форми випуску,  інформаційний бюлетень «Офіційний вісник України» виходить також в електронному варіанті на CD-диску та в on-line версії (інформаційно-правова система «Всеукраїнська електронна система правової інформації»).

Інформаційний бюлетень «Офіційний вісник України» в електронному варіанті на CD-диску виходить з періодичністю один раз на місяць.

Інформаційно-правова система «Всеукраїнська електронна система правової інформації» (скор. ВЕСПІ) є електронним аналогом інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України», оскільки джерелом наповнення даної системи є повні тексти нормативно-правових актів, які були опубліковані в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України». Ознайомитися з базою даних інтернет-версії  інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України» (ВЕСПІ) можна у рубриці ОНЛАЙН БАЗА НПА або за посиланням  https://vespi.dpcoi.com.ua/.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 22.12.2006           № 102/5 «Про видання та розповсюдження інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України» державному підприємству «Центр оцінки та інформації» доручено здійснювати дії, пов’язані з підготовкою, випуском та розповсюдженням інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України».

Контакти ДП «Центр оцінки та інформації» Міністерства юстиції України:

 • Поштова адреса: 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка 15, оф. 803
 • Сайт: http://dpcoi.com.ua/
 • Приймальня: (044) 517-70-20,
  E-mail: office@dpcoi.com.ua
 • Відділ збуту: (044) 517-68-48, (050) 337-04-07
  E-mail: peredplata@dpcoi.com.ua

Передплатні індекси видання «Офіційний вісник України» у Каталозі видань України «Преса поштою» (http://presa.ua/)

 • 40433 – офіційне друковане видання, періодичність виходу – 2 рази на тиждень;
 • 48345 – електронний варіант видання «Офіційний вісник України» на CD-диску (offline), періодичність виходу – 1 раз на місяць;
 • 76015 – інтернет-версія видання «Офіційний вісник України» (online) з пошуковим додатком ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ВЕСПІ), оновлення – 2 рази на тиждень, одразу після виходу друкованого варіанту видання «Офіційний вісник України». Доступ здійснюється за посиланням – https://vespi.dpcoi.com.ua/.