Сайт працює у тестовому режимі

16 Липня 2021

ОНОВЛЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми) нагадує, що відповідно до вимог Закону про державну реєстрацію юридичних осіб1 юридичні особи, перелік яких визначений пунктом 9 частини другої статті 9 даного закону, зобов’язані підтримувати інформацію про КБВ2 та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про КБВ відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі3 .

Державний реєстратор встановлює дані про КБВ на підставі таких документів:

– структури власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

– витягу, виписки чи іншого документа з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

– нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

19.03.2021 Міністерством фінансів України прийнято наказ № 163, яким затверджено Положення про форму та зміст структури власності, який набрав чинності з 11.07.2021.

Відповідно до даного наказу структура власності за формою є офіційним документом, що являє собою схематичне зображення структури власності юридичної особи, яка відображає всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України у рубриці «Фінансовий моніторинг» та доступні за посиланням –  https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ownershi p_structure-517.

З дня набранням чинності даного наказу для визначених юридичних осіб наступають наступні обов’язки:

1. Для юридичних осіб, які зареєстровані до 11.07.2021 – з 11.07.2021 протягом трьох місяців подати державному реєстратору документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ (незалежно від того, чи міститься про них актуальна інформація, чи вона потребує оновлення). Визначений перелік документів подається разом із заявою щодо державної реєстрації юридичної особи (крім 2 громадських формувань та органів влади) – форма 2 або заявою щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування – форма 4.

Документ про сплату адміністративного збору подається тільки у тому випадку, коли поряд із оновленням відомостей про КБВ юридична особа вносить зміни до відомостей про себе, за внесення яких передбачено сплату адміністративного збору, або якщо оновлення відомостей про КБВ відбуватиметься після спливу трьохмісячного строку.

2. Для юридичних осіб, які зареєструються з 11.07.2021 – визначений перелік документів з даними про КБВ подається разом із іншими документами, необхідними для державної реєстрації створення юридичної особи.

3. Для всіх визначених юридичних осіб незалежно від дати реєстрації – починаючи з 2022 року щорічно протягом 14 календарних днів з дати державної реєстрації юридичної особи підтверджувати відомості про КБВ шляхом подачі документів, передбачених статтею 171 Закону про державну реєстрацію юридичних осіб.

Одночасно наголошуємо, що за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом про державну реєстрацію юридичних осіб інформації про КБВ або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про КБВ передбачена адміністративна відповідальність (стаття 16611 КУпАП). Детальніші роз’яснення оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України у рубриці «Роз’яснення у сферах державної реєстрації» та доступні за посиланням https://minjust.gov.ua/m/2021-rik-7263.

 

Примітки:

1 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

2 кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи

3 Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань