Сайт працює у тестовому режимі

6 Квітня 2020

ДО ВІДОМА СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЧЕРЕЗ «ПОРТАЛ ДІЯ»

Міністерство юстиції України доводить до відома, що Міністерством цифрової трансформації України у період з 24 лютого 2020 року по 27 березня 2020 року проводилося бета-тестування прийняття заяв про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем, державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця онлайн за допомогою Єдиного державного веб-порталу  електронних послуг «Портал Дія» (далі – Портал Дія).

Інформуємо, що з 30 березня 2020 року відбувся вихід зазначених послуг для загального доступу.

Враховуючи наведене, а також виявлення неоднакового за державними реєстраторами норм законодавства під час зазначеного бета-тестування, вважаємо за необхідне звернути увагу на таке:

 

Щодо вимог до оформлення заяв у сфері державної реєстрації осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, поданих в електронній формі

Ще раз звертаємо увагу, що відповідно до підпункту 4 пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630 (далі – наказ), заяви у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що подаються в електронній формі, формуються програмними засобами у довільній формі, придатній для сприйняття їх змісту, відповідно до відомостей, передбачених для кожного виду заяв, відповідно до затверджених цим наказом форм.

Визначальною ознакою при трансформуванні форм заяв з паперової в електронну форму є забезпечення наявності повноти відомостей, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).

Зазначена вимога включає, зокрема, наявність в електронній формі заяви усіх полів, аналогічних полям паперової форми, на підставі яких до Єдиного державного реєстру вносяться відповідні відомості.

Також зазначаємо, що виноски у формах заявах мають виключно інформаційний та допоміжний характер, а їх наявність/відсутність в заяві, що подається в електронній формі, не створює для суб’єктів звернення та суб’єктів надання адміністративних послуг жодних юридичних наслідків, а отже не може бути підставою для відмови у проведенні державної реєстрації.

 

Щодо суб’єкта державної реєстрації, який уповноважений розглядати документи, подані в електронній формі

У цілому відповідно до статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію  юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань діє принцип територіальності в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.

Водночас є виключення з правил, а саме:

– за наказом Міністерства юстиції України державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих у паперовій формі, у визначених випадках може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць, визначених абзацом першим цієї частини, або незалежно від місця знаходження юридичної особі чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи, в межах України;

– державна реєстрація фізичних осіб – підприємців на підставі документів, поданих у паперовій та електронній формі, а також державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих в електронній формі, проводиться незалежно від їх місця знаходження.

Враховуючи наведене, з огляду на реалізацію можливості подання документів у сфері державної реєстрації через Портал Дія, документи, які подаються в електронній формі, розглядаються суб’єктами державної реєстрації незалежно від місця знаходження такого суб’єкта.

 

Щодо кваліфікованого електронного підпису заявника

Частиною другою статті 23 Закону України «Про електронні довірчі послуги» визначено дані, які обов’язково повинні містити кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, зокрема ідентифікаційні дані, які однозначно визначають користувача електронних довірчих послуг фізичну особу. До таких даних належать прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) підписувача та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта.

Водночас відповідно до частин третьої, п’ятої зазначеної статті кваліфіковані сертифікати відкритих ключів можуть містити інші ідентифікаційні дані фізичних осіб, необов’язкові додаткові спеціальні атрибути, визначені у стандартах для кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Ці атрибути не повинні впливати на інтероперабельність і визнання кваліфікованих електронних підписів.

Враховуючи зазначене, наявність у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа даних про те, що підписувач є фізичною особою – підприємцем, є додатковим спеціальним атрибутом, та не може бути підставою для відмови у проведенні державної реєстрації.