Сайт працює у тестовому режимі

 1. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 2. Указ Президента України від 21 травня 1992 року № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
 3. Указ Президента України від 10 червня 1997 року № 503/97 (із змінами і доповненнями) «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності».
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2009 року № 531 «Питання посилення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з підготовки та прийняття нормативно-правових актів».
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 61 (із змінами і доповненнями) «Питання проведення антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів».
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 року № 997 (із змінами і доповненнями) «Питання проведення гендерно-правової експертизи».
 8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р «Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни».
 9. Наказ Міністерства юстиції України від 31 липня 2000 року № 32/5 «Про затвердження Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру».
 10. Наказ Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5 «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів в органах юстиції та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів».
 11. Наказ Міністерства юстиції України від 20 серпня 2008 року №1219/7 «Про здійснення експертизи проектів законів та проектів актів Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів, на які поширюється вимога державної реєстрації, щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини».
 12. Наказ Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3539/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення».
 13. Наказ Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів».
 14. Наказ Міністерства юстиції України від 18 березня 2015 року № 383/5 «Деякі питання антикорупційної експертизи».
 15. Наказ Міністерства юстиції України від 24 квітня 2017 року № 1395/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи».
 16. Лист Міністерства юстиції України від 18 червня 1993 року № 10-90-449 «Рекомендації з питань підготовки, подання на державну реєстрацію, юридичного обліку та зберігання нормативних актів міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю».
 17. Міністерство юстиції України «Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектувальної техніки» від 21 листопада 2000 року № 41.
 18. Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини «Методичні рекомендації щодо здійснення експертизи нормативно-правових актів (їх проектів) на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» від 15 серпня 2006 року (із змінами та доповненнями).
 19. Лист Міністерства юстиції України від 12 грудня 2000 року № 33-8/1732 «Методичні рекомендації щодо приведення нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю у відповідність до Конституції України та інших актів законодавства України».
 20. Наказ Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) від 31.12.2020 № 603/8 “Про проведення перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів”
 21. Витяги: