Сайт працює у тестовому режимі

Строки розгляду документів:

Заява розглядається у місячний строк з дня її одержання.

 

Інформація про можливі результати розгляду документів

За результатами розгляду заяви приймається одне з таких рішень:

 1. про державну реєстрацію
 2. про відмову в державній реєстрації
 3. про зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію
 4. про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ

У разі виявлення відсутності (неточного або неправильного зазначення) в заяві відомостей, які передбачені Законом та Положенням, реєструючий орган у десятиденний строк письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).

 

Відмова в державній реєстрації друкованого ЗМІ можлива виключно з наступних підстав, а саме:

 1. якщо назва друкованого ЗМІ, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям 3, 4 Закону;
 2. якщо реєструючим органом уже раніше видане свідоцтво друкованому ЗМІ з тією самою назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;
 3. якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого ЗМІ;
 4. якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 Закону.

 

Зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію допускається реєструючим органом не більше ніж на три місяці, якщо:

 1. засновник (співзасновники) не подав(ли) до реєструючого органу всі документи, якими підтверджуються його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність;
 2. між співзасновниками не укладено установчого договору, передбаченого статтею 9 Закону;
 3. виникли обставини, за яких з незалежних від реєструючого органу причин своєчасне проведення державної реєстрації неможливе (невідповідність поданих документів законодавству України, наявність ухвали суду про заборону розгляду заяви конкретних засновників або конкретного друкованого ЗМІ, якщо внаслідок ухвалення реєструючим органом рішення будуть порушені права і свободи фізичних чи юридичних осіб тощо).

 

Зупинений строк розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ поновлюється з дня, коли заявник письмово повідомить реєструючий орган про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання.

У разі неподання засновником (співзасновниками) протягом трьох місяців письмового повідомлення про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання, реєструючий орган залишає заяву без розгляду та письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).

У разі, якщо є установлені Законом підстави для відмови в державній реєстрації друкованого ЗМІ, реєструвальний орган готує правовий висновок про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ з викладенням підстав відмови – конкретних положень законодавства України. У преамбулі наказу вказуються норми Закону, які стали підставою для відмови в державній реєстрації, у пунктах наказу викладається рішення реєструвального органу та роз’яснюється порядок оскарження рішення до суду.

Копія наказу про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ надсилається заявникові супровідним листом за підписом начальника Управління на адресу одного із засновників, зазначену в заяві в установлений законом строк.

Рішення про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ або порушення встановленого статтею 13 Закону порядку розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ може бути оскаржене засновником (співзасновниками) у суді.

У разі прийняття рішення про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації реєструвальний орган, протягом 10 днів з дня підписання наказу, листом інформує про це засновника (співзасновникам) та повідомляє суму реєстраційного збору і банківські реквізити.

Засновник (співзасновники) сплачує реєстраційний збір протягом одного місяця з дня одержання відповідного повідомлення (повідомлення надсилається на юридичну адресу засновника (співзасновників) або адресу, на яку вони безпосередньо вкажуть у заяві).

У разі неподання засновником (співзасновником) протягом трьох місяців з дня підписання наказу платіжного документа про сплату реєстраційного збору прийняти рішення про вилучення з Державного реєстру друкованих ЗМІ відомостей про це друковане ЗМІ та визнати свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ таким, що не підлягає видачі.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видається засновнику (співзасновникам) після сплати реєстраційного збору та надання відповідного платіжного документа, який залишається органу реєстрації.

Друкований засіб масової інформації вважається зареєстрованим з дня видачі свідоцтва про реєстрацію.

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені до суду