Сайт працює у тестовому режимі

Порядок надання громадянам відділами державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг, а також розмір плати за платні послуги, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та п. 12 розділу ІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 52/5 від 18.10.2000, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України за № 719/4940 від 18.10.2000, зі змінами, відділи державної реєстрації актів цивільного стану можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Наведений перелік було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1168 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану», зі змінами.

Порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану затверджено наказом Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 року № 3335/5 «Про затвердження Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації  актів цивільного стану», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 за № 1380/18675, зі змінами.

Зазначеним порядком встановлено, що надання платних послуг здійснюється за бажанням та за письмовою заявою фізичної особи, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (перебування) та вид платної послуги згідно з переліком. При наданні консультацій, передбачених у пункті 10 Переліку, крім даних, наведених в абзаці першому цього пункту, у заяві зазначається конкретне питання, з якого фізична особа бажає отримати консультацію. Повноваження  щодо проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження , шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, внесення змін до актових записів цивільного стану , їх поновлення та анулювання, видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, визначені  Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», відділи державної реєстрації здійснюють безоплатно, за винятком сплати державного мита у встановлених законодавством випадках.

Працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану попереджають фізичну особу про вартість послуги.

Плата за платні послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом попередньої оплати.

Підтвердженням оплати платних послуг є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення) з відміткою банку.

Кошти, які надійшли від надання платних послуг, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України, спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються відповідно до бюджетного законодавства.

Від оплати платних послуг звільняються особи, які користуються пільгами щодо сплати державного мита, визначені пунктом 18 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93, зі змінами.

Вiд сплати державного мита звiльняються:

– громадяни, вiднесенi до категорiй 1 i 2 постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи;

–  громадяни, вiднесенi до категорiї 3 постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, якi постiйно проживають до вiдселення чи самостiйного переселення або постiйно працюють на територiї зон вiдчуження, безумовного (обов’язкового) i гарантованого добровiльного вiдселення, за умови, що вони за станом на 1 сiчня 1993 року прожили або вiдпрацювали у зонi безумовного (обов’язкового) вiдселення не менше двох рокiв, а у зонi гарантованого добровiльного вiдселення – не менше трьох рокiв;

– громадяни, вiднесенi до категорiї 4 потерпiлих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, якi постiйно працюють i проживають або постiйно проживають на територiї зони посиленого радiоекологiчного контролю, за умови, що за станом на 1 сiчня 1993 року вони прожили або вiдпрацювали в цiй зонi не менше чотирьох рокiв;

– iнвалiди Великої Вiтчизняної вiйни та сiм’ї воїнiв (партизанiв), якi загинули чи пропали безвiсти, i прирiвнянi до них у встановленому порядку особи;

–  iнвалiди I та II груп.

З метою захисту прав громадян, які за певних причин не можуть здійснити оплату послуг з консультації, але її потребують, графіками роботи відділів державної реєстрації встановлено один робочий день з надання безоплатних консультацій з питань застосування сімейного законодавства та витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану.

З графіками роботи та прийому громадян, а також з вартістю платних послуг громадяни можуть ознайомитися на інформаційних стендах відділів державної реєстрації актів цивільного стану та виконкомів сільських, селищних та міських рад, до яких забезпечено вільний доступ, а також на сайті Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції (м.Суми)

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» № 2398-VІ від 01.07.2010 (із змінами) (надалі Закон) на органи державної реєстрації актів цивільного стану покладені повноваження з державної  реєстрації  народження  фізичної  особи та її походження,  шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, що здійснюються безоплатно за винятком сплати державного мита. 

Державне мито справляється відповідно до частини першої статті 20 Закону, у розмірі, визначеному пунктом 5 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 (із змінами) «Про державне мито» (надалі Декрет) за державну реєстрацію шлюбу, державну реєстрацію розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей, з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними, за реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу), за реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та по батькові, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу та за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів  цивільного стану, а також свідоцтв,  що видаються у зв’язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану.

Відповідно до пунктів 13, 18 частини першої статті 4 зазначеного Декрету від сплати державного мита звільняються громадяни – за реєстрацію народження фізичної особи та її походження,  смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових   записів  про  народження  у  разі  визнання  батьківства (материнства),   усиновлення,  а  також  у  зв’язку  з  помилками, допущеними  під  час  реєстрації  актів  цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану, а також:

– громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок  Чорнобильської  катастрофи;

– громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, – які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення,  за умови,  що вони за станом на 1 січня 1993   року   прожили   або   відпрацювали у   зоні  безумовного (обов’язкового)  відселення  не  менше  двох  років,  а   у   зоні гарантованого  добровільного  відселення  –  не менше трьох років;

– громадяни, віднесені  до  категорії  4  потерпілих  внаслідок Чорнобильської катастрофи,  які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

– інваліди  Великої  Вітчизняної  війни   та    сім’ї    воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти,  і  прирівняні  до них у встановленому порядку особи;

– інваліди I та II груп.