Сайт працює у тестовому режимі

Тарифи за надання додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру, які надаються

державними нотаріусами Чернігівської області

 
№ п/п Види послуг

Вартість послуги (грн.)

з ПДВ

1. Послуги правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, що надаються державними нотаріусами державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву
1.1. Консультації правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями
1.1.1. Консультації з питань укладення договорів відчуження нерухомого майна (житлового будинку (часток), квартири (часток), гаража (часток) тощо) 105
1.1.2. Консультації з питань укладення договорів довічного утримання (догляду) 79
1.1.3. Консультації з питань укладення договорів відчуження нежитлового приміщення (часток) 70
1.1.4. Консультації з питань укладення договорів відчуження земельної ділянки (часток) 105
1.1.5. Консультації з питань укладення договорів відчуження рухомого майна 53
1.1.6. Консультації з питань укладення договорів відчуження об’єктів незавершеного будівництва 79
1.1.7. Консультації з питань укладення договорів відчуження державного (комунального) майна у процесі приватизації, придбання майна за державні кошти 88
1.1.8. Консультації з питань укладення шлюбних договорів 61
1.1.9. Консультації з питань укладення договору подружжя про надання утримання 53
1.1.10. Консультації з питань укладення попередніх договорів, договорів найму, позички, ренти, комісії, управління майном, застави (іпотеки), поруки, доручення, про спільну діяльність, зміни черговості спадкування, на управління спадщиною, договорів про внесення змін до договору, договорів про розірвання правочину та інших цивільно-правових договорів 88
1.1.11. Консультації з питань представництва за довіреністю 35
1.1.12. Консультації з питань скасування довіреності 35
1.1.13. Консультації з питань посвідчення заповітів 53
1.1.14. Консультації з питань спадкування та вимог до документів, необхідних для оформлення спадкових прав 97
1.1.15. Консультації з питань вжиття заходів до охорони спадкового майна 88
1.1.16. Консультації з питань встановлення опіки над майном фізичної особи, визнаної судом безвісно відсутньою 88
1.1.17. Консультації з питань виділу частки в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя 35
1.1.18. Консультації з питань оформлення придбання нерухомого майна з прилюдних торгів 53
1.1.19. Консультації з питань видачі дубліката документа 26
1.1.20. Консультації з питань засвідчення вірності копії (фотокопії) документу та виписок з нього 18
1.1.21. Консультації з питань накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації 53
1.1.22. Консультації з питань засвідчення справжності підпису на документах 44
1.1.23. Консультації з питань передачі заяв фізичних та юридичних осіб, посвідчення фактів 44
1.1.24. Консультації з питань прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів 53
1.1.25. Консультації з питань вчинення виконавчих написів на документах 53
1.1.26. Консультації з питань вчинення морських протестів 53
1.1.27. Консультації з питань оформлення документів для дії за кордоном 61
1.1.28. Консультації з питань сімейного законодавства 70
1.1.29. Консультації з питань земельного законодавства 70
1.1.30. Консультації з питань вексельного законодавства 35
1.1.31. Консультації з питань податкового законодавства щодо нарахування доходів (прибутків) при посвідченні договорів купівлі-продажу, міни, дарування нерухомого та рухомого майна 53
1.1.32. Консультації з інших правових питань 35
1.2. Проведення правового аналізу юридичного змісту документів на їх відповідність чинному законодавству за зверненнями фізичних та юридичних осіб
1.2.1. Засвідчення вірності копій документів та виписок із них 26
1.2.2. Оформлення спадкових прав на:  
нерухоме майно 97
рухоме майно 70
1.2.3. Посвідчення правочинів відчуження майна за участю фізичних осіб:  
нерухомого 97
рухомого 70
1.2.4. Посвідчення правочинів відчуження майна за участю юридичних осіб:  
нерухомого 105
рухомого 88
1.2.5. Вчинення виконавчих написів, протестів векселів, морських протестів 79
1.2.6. Документів з перекладом, зробленого перекладачем 44
1.2.7. Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу 26
1.3. Письмова довідка з питань діючого законодавства 105
2. Послуги інформаційно-технічного характеру, які надаються державними нотаріусами державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву
2.1. Послуги технічного характеру
2.1.1. Виготовлення (друкування) документів (правочинів, свідоцтв, тощо) (за сторінку) 9
2.1.2. Виготовлення (друкування) дубліката документа (за сторінку) 9
2.1.3. Виготовлення копій документів (за сторінку):  
з використанням копіювальної техніки 9
з використанням комп’ютерної техніки 70
2.1.4. Складання проекту договору відчуження нерухомого майна 176
2.1.5. Складання проекту договору відчуження рухомого майна 158
2.1.6. Складання проекту договору найму (оренди) 123
2.1.7. Складання проекту договору застави майна, іпотеки 263
2.1.8. Складання проекту договору позички, ренти, довічного утримання, комісії, управління майном, поруки, доручення, про спільну діяльність, зміни черговості спадкування, на управління спадщиною, договору про внесення змін до договору, договору про розірвання правочину та інших цивільно-правових договорів 298
2.1.9. Складання проекту заповіту:  
простого 79
при свідках 123
подружжя 123
із заповідальним відказом 70
із призначенням виконавця заповіту 70
із встановленням сервітуту 61
2.1.10. Складання проекту довіреності:  
на розпорядження майном 79
на представництво інтересів 79
на розпорядження вкладами 61
на отримання пенсії 53
на вчинення інших дій 53
2.1.11. Складання проекту згоди одного з подружжя на укладення правочину щодо розпорядження майном 44
2.1.12. Складання проекту заяв:  
на прийняття спадщини 88
про відмову від прийняття спадщини 88
видачу свідоцтва про право на спадщину 70
про скасування заповіту 44
про скасування довіреності 44
про згоду на поїздки за кордон 88
на виїзд за кордон на постійне місце проживання 79
про згоду на зміну громадянства 70
про відмову співвласника від переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності 105
про видачу дубліката документа 53
про вихід зі складу засновників господарських товариств 61
інших заяв 53
2.1.13. Складання проекту запиту до фінансової установи про наявність грошових вкладів 35
2.1.14. Складання проекту запиту про витребування відомостей, документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії 53
2.2. Інші послуги  
2.2.1. Виїзд нотаріуса для вчинення нотаріальних дій за межі робочого місця (без врахування транспортних витрат) 176
2.2.2. Розшук документів в архіві державної нотаріальної контори 88
2.2.3. Направлення нотаріальних документів поштою 18
2.2.4. Надання послуг з нарахування податкових зобов’язань при посвідченні договорів купівлі-продажу, міни нерухомого майна 26
3. Послуги, які надаються державним нотаріальним архівом як архівною установою
3.1. Підготовка довідок на запити фізичних та юридичних осіб за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії 53
3.2. Палітурні та картонажні роботи, картонування справ 1053
3.3. Підготовка історичних довідок на архівні фонди та передмов до описів справ 105
3.4. Технічне опрацювання документів поданих фондоутворювачами 1053
3.5. Підготовка до складання описів справ, номенклатури справ, підсумкового запису до номенклатури справ, паспорту архіву, актів про вилучення на знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню, актів про нестачу, актів прийому-передачі документів на зберігання до архіву 843
3.6. Консультування з питань упорядкування нотаріальних документів та передачі їх на зберігання в архів 105
3.7. Консультування з питань ведення обліку архівних документів, забезпечення їх збереженості та з інших питань архівної справи 105
3.8. Розшук документів в нотаріальному архіві 70