Сайт працює у тестовому режимі

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу»  (далі – Закон), безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

.

Згідно з частиною другою статті 7 Закону, безоплатна первинна правова допомога, зокрема включає такі види правових послуг: надання правової інформації; надання консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

.

Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

.

Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.

.

Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

.

Подання заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги здійснюється шляхом її надіслання за допомогою поштового зв’язку на адресу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми): вул. Герасима Кондратьєва, 28,  м. Суми, 40003

або на офіційну адресу електронної пошти: info@sm.minjust.gov.ua

.

Зразок заяви

.

Якщо питання, порушені у заяві про надання безоплатної первинної допомоги, не належать до компетенції Північно-Східного  міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми), така заява протягом п’яти календарних днів надсилається до відповідного органу для розгляду, про що заявник повідомляється письмо.

.

Звернення, які не стосуються питань надання безоплатної первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.